T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Buildsight Monthly mei 2023

Uit de Buildsight Monthly van mei 2023 presenteren we het hoofdstuk ‘Actualiteit’.

Voorjaarsnota
In de Voorjaarsnota is ruim 300 miljoen euro opgenomen voor het realiseren van flexwoningen. Het extra bedrag komt in delen beschikbaar in de komende vier jaar. De eerste tranche start na de zomer en moet 10.000 woningen opleveren. Bovendien is ruim 8 miljoen euro geserveerd voor distributielocaties, bedoeld voor het stallen van flexwoningen die klaar zijn maar waar nog geen locatie voor is gevonden.
Daarnaast wil het Rijk woningbouwprojecten die stagneren vanwege de verslechterde economische omstandigheden, weer op gang helpen. Hiervoor is 250 miljoen euro uitgetrokken. Het gaat om geld dat de komende jaren gereserveerd was voor de Woningbouwimpuls en nu naar voren wordt gehaald voor deze Startbouwimpuls.

Raamovereenkomst flexwoningen
Corporaties gaan meer inzetten op flexwoningen. Het voordeel van flexwoningen is dat ze geplaatst kunnen worden op locaties die anders nog jaren ongebruikt zouden blijven. 36 bouwbedrijven leveren op korte termijn 8.000 flexwoningen, uitgevoerd in verschillende varianten. De intentie is om in 2024 en 2025 samen met deze bouwbedrijven jaarlijks nog eens 10.000 woningen te realiseren. Aedes heeft met de leveranciers raamovereenkomsten gesloten en corporaties kunnen vervolgens via mini-competities zakendoen met de voor hen meest geschikte leverancier. Als het na tien of vijftien jaar tijd is om de woningen te verplaatsen, helpt het Rijk met zoeken naar een nieuwe plek. Mocht dat niet lukken, dan draagt het Rijk een deel van het exploitatietekort.

Flexcity
De gemeente Goes verkent een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling: Flexcity, een complete stad met voorzieningen en modulaire woningbouw. Bovendien wordt er ruimte vrijgehouden voor het plaatsen van flexwoningen op een later moment, zodat de stad als mogelijke gastlocatie kan dienen voor bestaande flexwoningen uit andere delen van het land. Minister De Jonge en de gemeente Goes hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. De bedoeling is dat het aantal woningen makkelijk is aan te passen, zodat schommelingen in vraag en aanbod beter kunnen worden opgevangen. Het experiment sluit aan bij een ander nieuw initiatief: het loket voor Financiële Herplaatsingsgarantie, waar gemeenten en corporaties zich voor kunnen aanmelden. Het vrijhouden van kavels, zoals in Flexcity, maakt fysieke herplaatsing realistischer en de exploitatie van de woningen haalbaarder. En dat zorgt voor snellere realisatie van flexwoningen elders in het land.

Woondeal
Friesland heeft zes regionale woondeals gesloten, goed voor in totaal circa 17.500 nieuwe woningen.

Natuurherstelwet en waterkwaliteit
De Europese Commissie werkt aan een nieuwe Natuurherstelwet. Het Nederlandse kabinet is er niet gerust op en vreest dat de wet de bouw van woningen en wegen zal belemmeren. Vooral het verslechteringsverbod – wat inhoudt dat projecten geen negatieve invloed mogen hebben op natuurgebieden – stuit op bezwaren. Zo’n verslechteringsverbod geldt al voor Natura 2000-gebieden, waardoor projecten die te veel stikstofneerslag veroorzaken geen vergunning krijgen. Nederland wil daarom voorkomen dat het verslechteringsverbod gaat gelden voor álle natuurgebieden.
Bouwend Nederland waarschuwt dat de slechte waterkwaliteit in Nederland kan leiden tot een omzetverlies van 17,5 miljard euro per jaar voor de bouw- en infrasector. De waarschuwing is gebaseerd op een onderzoek dat de branchevereniging onlangs heeft laten uitvoeren. Het is al langer bekend dat de waterkwaliteit in ons land slecht is, maar het probleem wordt urgenter nu 2027 nadert, het jaar waarin Nederland moet voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De branchevereniging roept het kabinet op tot actie, met als uitgangspunt: voorkom verontreiniging, want vervuiling die niet in het water komt, veroorzaakt ook geen probleem.

Afspraken voor onzekere tijden
Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw hebben afspraken gemaakt over hoe om te gaan met stijgende prijzen en leveringsproblemen van bouwmaterialen. Bijzondere omstandigheden, zoals de oorlog in Oekraïne, kunnen deze problemen veroorzaken. Het doel van de afspraken is om de risico’s in de bouwketen te verkleinen, de schade te beperken en de productie op gang te houden. Er zijn zeven handelingskaders vastgelegd: voor Utiliteitsbouw, Nieuwbouw huur & koop, Onderhoud, Renovatie, Verduurzaming, Landelijke infra en Infra.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Recessievrees keert terug
  • Woningbouw: Vergunningverlening verder onderuit
  • Stikstofbeleid: Intern salderen mogelijk ook vergunningsplichtig
  • Utiliteitsbouw: Meer ruimte voor groei

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van de Buildsight Marktmonitor (6 keer per jaar).
Wilt u meer informatie over de Buildsight Marktmonitor? Neem dan contact met ons op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x