Buildsight Update mei 2024

De digitale Update verschijnt zes keer per jaar. De volledige editie is onderdeel van het abonnement op de Buildsight Marktmonitor.

Uit de Buildsight Update van mei 2024 presenteren we het hoofdstuk over de woningbouw.

Woningmarkt

Na een periode van dalende woningverkopen is de trend met ingang van het nieuwe jaar omgebogen in een stijging. Met kleine stapjes nadert de verkoop weer een jaartotaal van 190.000 verkochte woningen. Dankzij de hogere cao-lonen die in januari zijn ingegaan, kunnen mensen een hogere hypotheek krijgen. Het aantal hypotheekaanvragen loopt op, waarbij vooral starters kooplustig zijn. Gemiddeld vragen zij een hypotheekbedrag aan van rond de 353.000 euro, zo blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN). In de afgelopen vijf jaar was dat bedrag niet eerder zo hoog. Gezien de verbeterde betaalbaarheid zou de woningverkoop sneller kunnen stijgen, ware het niet dat het aanbod van te koop staande woningen klein blijft. De krapte stuwt de huizenprijzen op: de huizenprijzen schieten net zo hard omhoog als dat ze eerder daalden. De jaar-op-jaar stijging is inmiddels opgelopen naar 5,4 procent. De prijsindex ligt op 132,7 en komt daarmee dicht in de buurt van het hoogtepunt van 132,9 van juli 2022.
Het herstel van het woningmarktvertrouwen is aan het afvlakken: de Eigen Huis Marktindicator is opgeklommen van 72 in juni 2023 naar 88 in maart 2024, maar maakt in april slechts een klein verbeterstapje naar 89. Gezien het krappe woningaanbod en de stijgende huizenprijzen is het de vraag of de neutrale waarde van 100 bereikt zal worden.

Bouwvergunningen

In februari is voor ruim 5.600 nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend. Dat is fors meer dan in januari en ook meer dan in februari vorig jaar. Interessanter echter is de vergelijking met 2021, toen de invoering van de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) zorgde voor een forse schommeling in de vergunningverlening. Ook in februari 2021 groeide de vergunningverlening ten opzichte van de maand ervoor, maar de echte piek volgde pas in maart en april. In 2024 zal deze beweging zich herhalen als gevolg van de invoering van de nieuwe Omgevingswet en de Wkb. Het is nu afwachten of het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen in maart en april ook boven de 8.000 zal schieten, of de piek deze keer iets bescheidener zal uitvallen.

Verkochte nieuwbouwwoningen

In februari en maart zijn meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde maanden vorig jaar. Maar het herstel dat in februari plaatvond ten opzichte van januari zet in maart niet door. Dat valt tegen, omdat de voortekenen goed zijn: er zijn veel vergunningen verleend en er zijn veel hypotheken verstrekt, wat zich logischerwijs ook zou moeten vertalen in meer verkopen. Die extra verkopen laten vooralsnog echter op zich wachten.

Verder in deze Update:

  • Bouwconjunctuur: Vergunningverlening weer boven de 15 miljard euro
  • Stikstofbeleid: Gaan EU en rechter nieuw beleid afdwingen?
  • Actualiteit: Voorjaarsnota, Wet betaalbare huur, Wet maximering huurprijsverhogingen vrije sector, typegoedkeuring industriële woningen, nieuwe deltascenario’s en kaart woningbouwlocaties

Buildsight Update: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Update is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Daarnaast licht de Update belangrijke actuele thema’s uit, bijvoorbeeld het stikstofdossier.
Als klant ontvang je de volledige Buildsight Update 6 keer per jaar als onderdeel van de Buildsight Marktmonitor.
Wil je meer informatie over de Buildsight Marktmonitor? Neem dan contact met ons op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x