Buildsight Update april 2024

De digitale Update verschijnt zes keer per jaar. De volledige editie is onderdeel van het abonnement op de Buildsight Marktmonitor.

Uit de Buildsight Update van april 2024 presenteren we het hoofdstuk over de woningbouw.

Woningmarkt

De huizenprijzen stijgen door. Ook het aantal verkopen zit in de lift: zowel in januari als in februari zijn meer bestaande woningen verkocht dan in dezelfde maanden vorig jaar. Het aantal verkopen (voortschrijdend jaartotaal) ligt voor het eerst sinds augustus vorig jaar weer boven de 185.000. Dat de belangstelling voor woningen groot is, bleek afgelopen weekend tijdens de NVM Open Huizen Dag, die circa 35.000 bezoekers trok. Het huizenaanbod was echter schaars: er waren 5.600 woningen te bezoeken, terwijl dat er in september vorig jaar nog 9.000 waren. Eén woning in Flevoland trok maar liefst 97 bezoekers. Mensen kunnen, dankzij de gestegen lonen, weer een woning betalen. Het vertrouwen in de woningmarkt neemt dan ook toe, zo blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator: die is gestegen naar 85, het hoogste niveau sinds september 2022. Het consumentenvertrouwen, gemeten door het CBS, toont een vergelijkbare stijging, waarbij het oordeel over of het een goede tijd is voor het doen van grote aankopen duidelijk is verbeterd. Maar door het beperkte aanbod aan koopwoningen kan het aantal verkopen niet hard doorgroeien; de schaarste zal daarom vooral leiden tot hogere prijzen.

Bouwvergunningen

Voor de vergunningverlening maakt 2024 een slechte start: in januari is voor amper 2.500 nieuw te bouwen woningen vergunning verleend. Het herstel in de woningverkopen laat zich nog niet zien in de vergunningverlening. Pas later dit jaar valt meer te zeggen over de trend in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen. Eerst wordt die trend nog ‘vervuild’ door de invoering van de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2024. De invoering heeft ervoor gezorgd dat er vlak voor de jaarwisseling extra vergunningaanvragen zijn gedaan, vallend onder de oude regelgeving. Met een doorlooptijd van circa drie maanden tussen aanvraag en vergunningverlening is er een piek te verwachten in maart/april, gevolgd door een terugval. Als die piek zichtbaar wordt betekent dat nog geen herstel, maar behoort die bij de gebruikelijke schommeling die optreedt bij nieuwe regelgeving. Pas na de schommeling wordt zichtbaar wat de trend is en of het te verwachten herstel optreedt.

Verkochte nieuwbouwwoningen

Op de nieuwbouwmarkt is sprake van herstel. Het afgelopen halfjaar lag de verkoop van nieuwbouwwoningen hoger dan in dezelfde maand het jaar ervoor, met uitzondering van januari, waarin de verkoop net onder het niveau van vorig jaar bleef steken. Februari volgt wel de trend: met 1.642 verkopen is het een betere maand dan februari vorig jaar. De vooruitzichten voor de nieuwbouwmarkt zijn positief, dankzij de betere voorspelbaarheid van de bouwkosten, het stijgende consumentenvertrouwen en de ruimere leencapaciteit. Bovendien is het aanbod van bestaande woningen laag, waardoor consumenten eerder de blik richten op nieuwbouwwoningen. Doordat het goed gaat met de verkopen, is de verwachting dat nieuwbouwprojecten die nu nog vastzitten in de orderportefeuilles van aannemers, binnenkort wel van start gaan.

Verder in deze Update:

  • Bouwconjunctuur: Vergunningverlening verder gedaald
  • Stikstofbeleid: Dreigend mestoverschot vraagt om ingrepen
  • Actualiteit: Europees akkoord energieprestatie, aanpak funderingsproblematiek en jaarcijfers grote bouwers

Buildsight Update: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Update is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Daarnaast licht de Update belangrijke actuele thema’s uit, bijvoorbeeld het stikstofdossier.
Als klant ontvang je de volledige Buildsight Update 6 keer per jaar als onderdeel van de Buildsight Marktmonitor.
Wil je meer informatie over de Buildsight Marktmonitor? Neem dan contact met ons op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x