Marktonderzoek
Europa

Wil je weten of je producten ook kans maken in Europese landen waar je nog niet levert? Buildsight heeft expertise in het uitvoeren van marktonderzoek en haalbaarheidsonderzoek. Daarbij kijken we naar lokale verschillen op de internationale markt

Onderzoeksmethode

Bij het uitvoeren van marktonderzoek haalbaarheidsonderzoek maken we een diepgaande analyse van de lokale bouwmethoden en bouwconjunctuur. We onderzoeken de markt, maken een concurrentieanalyse en signaleren welke kansen en bedreigingen zich voordoen in de specifieke markten. Welke leveranciers domineren de markt? Welke trends spelen er in de regio? Is er vraag naar je product, en is dat vanwege de duurzame eigenschappen, de prijs of bijvoorbeeld het serviceniveau waarmee je merk bekendstaat? Zo ontstaat een goed beeld van de kansen voor je bedrijf en worden de ingrediënten aangereikt voor je marketingstrategie.

Tijdens het onderzoek maken we gebruik van onze eigen data, aangevuld met veldwerk en telefonische enquêtes. Daarbij werken we samen met professionals en onderzoekspartners uit ons internationale netwerk.

De kwantitatieve en kwalitatieve informatie uit het onderzoek wordt verwerkt in een helder rapport, bestaande uit data en duiding.

Specifieke onderzoeksvragen?

Heb je specifieke wensen? Neem contact op met Buildsight om je onderzoeksvraag te bespreken

Colofon

Buildsight bv
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

   

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x