T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Buildsight Monthly oktober 2022

Uit de Buildsight Monthly van oktober 2022 presenteren we het hoofdstuk ‘Woningbouw’.

Woningbouw

Woningmarkt

Het haalde de afgelopen week alle kranten en nieuwsprogramma’s: de huizenprijzen dalen. NMV meldt in het derde kwartaal een daling met bijna 6 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat is de grootste prijsdaling in één kwartaal sinds 1995, toen NVM begon met de metingen. Op jaarbasis stijgen de prijzen nog wel, met gemiddelde 2 procent. Dat is een stuk minder dan de afgelopen jaren, toen de prijs met zo’n 20 procent op jaarbasis steeg. De index van het CBS en Kadaster – die de prijsontwikkeling laat zien op het moment van de notariële akte – wijst op dezelfde trend: de index daalde in augustus een fractie van 189,2 naar 189. De verwachting is dat de daling over enkele maanden zal oplopen naar 5 à 6 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning ligt nu op 425.000 euro. Er wordt nog wel boven de vraagprijs geboden, maar minder vaak en minder royaal: ruim 60 procent van de kopers biedt boven de vraagprijs. Een jaar geleden was dit nog ruim 80 procent. Het aantal verkopen daalt ook: in augustus registreerde het Kadaster 16.405 verkopen; in augustus vorig jaar waren dat er nog 17.257. Het voortschrijdend jaartotaal komt daarmee uit op 194.500.
De prijsdaling biedt meer kansen voor kopers: er is een keerpunt in aantocht van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt. De omslag is een gevolg van een groter woningaanbod in combinatie met minder vertrouwen aan de vraagkant. Het aanbod is in het derde kwartaal op kwartaalbasis toegenomen met 22 procent. Ten opzichte van een jaar geleden is het ruim 80 procent meer. Er valt dus meer te kiezen: potentiële kopers kunnen gemiddeld uit 2,8 woningen kiezen. Dat is nog steeds krap: pas bij een keuze uit 5 woningen is er sprake van een evenwichtige woningmarkt. Kopers hebben minder vertrouwen als gevolg van de gestegen hypotheekrente – de gemiddelde hypotheekrente liep het afgelopen jaar op van zo’n 1,5 procent naar 4 procent – en de gestegen energiekosten. Ook de overige inflatie speelt mee.

Bouwvergunningen

In juli komt het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen voor het eerst in vier maanden weer uit boven de 6.000: met 6.416 vergunde woningen is juli een goede maand. Ondanks de daling van de vergunde bouwsom en de daling van het aantal vergunde bouwprojecten, kunnen er toch relatief veel woningen worden gebouwd. De conclusie is dat het aandeel kleinere, betaalbare woningen groeit. Het voortschrijdend jaartotaal komt weer in de buurt van de 70.000. Dit is deels te danken aan de goede maand juli en deels aan een ophoging van de voorgaande maanden: de voorlopige bijschattingen van gemeenten die nog geen cijfers hadden aangeleverd, blijken conservatief. Nu de gegevens bekend zijn, blijken er meer woningen vergund te zijn dan gedacht.

Verkochte nieuwbouwwoningen

Het aantal verkochte nieuw te bouwen woningen is in september uitgekomen op 1.841. Dat is een verbetering ten opzichte van een maand eerder toen er slechts 1.573 nieuwbouwwoningen werden verkocht, maar ten opzichte van het gemiddelde aantal maandelijkse verkopen dit jaar (2.532) is het een tegenvaller. In september 2021 werden er nog ruim 3.500 nieuwbouwwoningen verkocht. Het tegenvallende aantal verkopen past in een al langer dalende trend op de markt voor nieuwbouwwoningen die volgens projectontwikkelaars het gevolg is van een gebrek aan nieuwbouwlocaties en kenellende regelgeving. De hoge prijzen van het huidige nieuwbouwwoningenaanbod in combinatie met rentestijgingen zouden ook een rol kunnen spelen in deze dalende trend.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Verder oplopende inflatie voedt de recessievrees
  • Utiliteitsbouw: Boeren hebben nét voldoende vertrouwen in Remkes’ aanbevelingen
  • Actualiteit: Prinsjesdag, Omgevingswet, Huisvestingswet, Woningbouwimpuls en regulering huurmarkt

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van de Buildsight Marktmonitor (6 keer per jaar).
Wilt u meer informatie over de Buildsight Marktmonitor? Neem dan contact met ons op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x