T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Fotoverslag Buildsightdag 2022

22 september 2022 – We kijken terug op een mooie Buildsightdag 2022. Veel dank aan de gastsprekers, het publiek, Björn van der Doelen voor de vrolijke slotact en de ondersteuning van de mensen van de Verkadefabriek!

Datum: woensdag 21 september 2022
Tijd: Ontvangst vanaf 12.00 uur met lunch. Het programma start om 13.00 uur. Rond 17.00 uur begint de borrel
Locatie: De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch

Thema: versnelling woningbouw

Het thema van de Buildsightdag 2022 is ‘versnelling woningbouw’. Vanuit dit thema bieden we inspiratie om het bouwtempo op te voeren. Wat zijn knelpunten, wat zijn oplossingen? De gastsprekers belichten deze vragen vanuit verschillende perspectieven.

Programma

Michel van Eekert, Directeur Buildsight: Michel van Eekert, directeur van Buildsight, opent het symposium met een presentatie over de bouwconjunctuur en de prognose voor woning- en utiliteitsnieuwbouw.

Rachel van Houwelingen, Afdelingshoofd Ontwikkeling en Realisatie bij BZK: Als hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Realisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zet Rachel van Houwelingen zich in voor een urgente maatschappelijke opgave: het aanjagen van de bouw en de herstructurering van voldoende en betaalbare woningen van goede kwaliteit.

Leontien de Waal, Sector Banker Bouw ABN AMRO: Leontien de Waal volgt als Sector Banker Bouw bij ABN AMRO de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Daarmee is ze een klankbord voor ondernemers, investeerders en andere stakeholders.

Edward Zevenbergen, Directeur Projecten bij BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling: Edward Zevenbergen is al 25 jaar aan het werk bij BPD gebiedsontwikkeling in verschillende functies en verschillende gebieden in Nederland. In zijn projecten experimenteert hij graag met duurzaamheid. In zijn presentatie kijkt hij als ontwikkelaar naar de woningbouwopgave en geeft hij zijn visie hoe we de woningbouw kunnen versnellen.

Slotact: Björn van der Doelen: Björn van der Doelen noemt zichzelf met een knipoog de parel van Brabant. Hij houdt zijn luisteraars graag een spiegel voor in zijn echte, oprechte, soms “een bietje” ongemakkelijke maar bovenal goudeerlijke verhaaltjes.

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x