Persbericht: Nieuwbouwvooruitzichten zijn positief

15 september 2021 – Ondanks de dreiging van de delta-variant van het corona-virus en de oplopende inflatie blijven de nieuwbouwvooruitzichten in Nederland positief. Dit is onder andere te danken aan het voorspoedige herstel van de Nederlandse economie: die groeide in het tweede kwartaal van 2021 met 3,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Ook het ondernemersvertrouwen vertoont een positieve trend en lag aan het begin van het derde kwartaal in Nederland hoger dan een kwartaal eerder. Veel sectoren profiteren van de versoepeling van de corona-maatregelen. Hoewel dat niet gold voor bouwondernemers – op bouwplaatsen kon namelijk al prima worden doorgewerkt binnen de corona-richtlijnen – is de stemming binnen de Nederlandse bouwsector historisch gezien ondanks alles nog opperbest. “De oplopende bouwkosten en het ongekend hoge tekort aan bouwpersoneel neemt men voorlopig op de koop toe”, concludeert Michel van Eekert, directeur van marktonderzoeksbureau Buildsight. Vandaag worden in ’s-Hertogenbosch de geactualiseerde Buildsight-nieuwbouwprognoses gepresenteerd.

Vergunningverlening nieuwbouwwoningen loopt op

De nieuwbouwprognoses zien er vooral voor de woningbouw positiever uit dankzij het toegenomen aantal vergunde nieuw te bouwen woningen. Dat is met iets meer dan 74.000 op jaarbasis aan het einde van het tweede kwartaal namelijk terechtgekomen op het hoogste punt sinds het CBS er in 2012 mee begonnen is het op deze manier te meten. Van Eekert voorziet verdere verbeteringen als gevolg van een nieuwe stap in het stikstofdossier: “Op 1 juli is de stikstofvrijstelling voor de uitvoering van nieuwe bouwprojecten ingegaan en dat kan de vergunningverlening voor woningbouw een nieuwe boost geven.” Rekening houdend met het niet doorgaan van een klein deel van de vergunde bouwprojecten, is volgens Van Eekert een woningbouwproductie van meer dan 74.000 nieuwbouwwoningen in 2023 haalbaar.

Utiliteitsbouw kan blijven groeien

Voor de utiliteitsbouw valt de verwachte krimp vooralsnog mee. In een volgende fase van het economisch herstel na de corona-crisis zal de utiliteitsbouw profiteren van toenemende investeringen in het onderwijs en de zorg. Samen met de aanhoudende, gematigde groei van de bouwproductie van hallen en loodsen en het einde van de krimp van de agrarische bouwproductie, zal dit ervoor zorgen dat het utiliteitsbouwvolume gemeten in vierkante meters de komende jaren kan blijven groeien. Het vooruitzicht dat de kantorenbouw op termijn in het slop dreigt te raken – in 2023 wordt krimp in de kantorenbouw verwacht – doet aan het toch wel positieve totaalbeeld voor de utiliteitsbouw weinig af.

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x