Buildsight Monthly februari 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Hieronder leest u het hoofdstuk over de woningbouw, van de Buildsight Monthly van februari 2019.

Woningbouw

Hoogste aantal verkochte nieuwbouwwoningen in december sinds 2006

Op de Nederlandse woningmarkt lijkt een omslag op handen. Volgens makelaarsorganisatie NVM keren steeds meer potentiële kopers zich af van de markt als gevolg van de hoge prijzen die men niet meer kan of wil opbrengen. Dit beeld is met name zichtbaar in de grote steden waar de prijzen het hardst zijn gestegen en het aanbod het kleinst is. Vorig jaar is het aantal verkopen met bijna 10 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder en ook voor dit jaar wordt een verdere daling van het aantal verkopen voorspeld.

De stijging van de woningprijzen verliest ondertussen aan kracht. In december zijn de prijzen met 8,4 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand in 2017. Dit is de laagste stijging van alle maanden in 2018. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Naar verwachting zal de prijsstijging dit jaar verder afvlakken door de afnemende betaalbaarheid.

Het vertrouwen in de woningmarkt stond eind 2018 ook op een kantelpunt. De Eigen Huis Marktindicator van Vereniging Eigen Huis kwam in december uit op 101; nog maar net boven het neutrale punt van 100. Sinds oktober 2014 heeft deze marktindicator niet meer zo laag gestaan. Nog maar 15 procent van de ondervraagden vond het in december een goed moment om een woning te kopen. Men wordt dus ook wat voorzichtiger bij de aankoop van een huis. Bij doorstromers uit zich dit in het te koop zetten van de huidige woning voordat men de volgende woning aankoopt. Hierdoor stijgt sinds lange tijd het woningaanbod in Nederland weer. Ook het nieuwbouwaanbod van woningen is volgens de NVM in het laatste kwartaal van 2018 gestegen. In de eerste drie kwartalen van het jaar was steeds sprake van een daling. Het groeiende aanbod heeft nog niet gezorgd voor een toename van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Volgens de bouwondernemersvereniging NVB werden er in het vierde kwartaal van 2018 12 procent minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In oktober en november was de daling aanzienlijk. In december werden er echter meer woningen verkocht (13 procent). Met bijna 2.900 verkochte nieuwbouwwoningen was december 2018 zelfs de beste decembermaand sinds 2006.

Voor de vergunningverlening ten behoeve van de bouw nieuwe woningen was oktober een hele goede maand, omdat de bouw van bijna 3 duizend meer nieuwe woningen werd vergund dan in dezelfde maand een jaar eerder. Volgens nieuwe voorlopige gegevens van het CBS deed november 2018 juist weer iets onder ten opzichte van november 2017. Het verschil zou 274 woningen bedragen.  Het voorlopige aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen van 66 duizend dat het CBS telde over 2018 valt binnen de marges van de Buildsight-raming van 64.500. 

Verder in deze Monthly

  • Bouwconjunctuur: positieve prognoses voor nieuwbouwproductie burgerlijke en utiliteitsbouw
  • Utiliteitsbouw: meer provincies grijpen in op geitensector en andere ontwikkelingen
  • Actualiteit: aanpassing BENG-eisen ligt genuanceerder; grote steden plannen veel woningen

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research