Buildsight Monthly oktober 2018

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Een abonnement (10 keer per jaar de volledige Monthly in uw mailbox) kost € 99,-. Aanmelden voor Buildsight Monthly kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Hieronder leest u de hoofdstukken over woningbouw en utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van oktober 2018.

Woningbouw

Augustus was volgens gegevens van het Kadaster de eerste maand van dit jaar dat er meer bestaande woningen van eigenaar wisselden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Met 112 meer transacties was er geen sprake van een spectaculaire stijging en er mag dus niet verwacht worden dat er een einde komt aan de dalende trend van het aantal transacties.

Het woningaanbod is te krap om het aantal transacties opnieuw te laten stijgen. De aanhoudende krapte leidt tot een verdere stijging van de woningprijzen. Het CBS meldt dat de prijzen van bestaande woningen in augustus met 9,3 procent zijn gestegen op jaarbasis. Ten opzichte van eind 2017 zijn de woningprijzen dit jaar al met 7,3 procent gestegen. Het zal nog maar enkele maanden duren totdat de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning de 300 duizend euro zal passeren.
De prijsstijgingen zorgen er (met een vertraging) voor dat de WOZ-waardes stijgen, waardoor woningeigenaren een hogere belastingaanslag krijgen. Dit jaagt dus ook de woningcorporaties op kosten. Daarnaast leiden de prijsstijgingen tot een verhoging van de kostengrens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Vanaf 2019 is de nieuwe grens vastgesteld op 290 duizend euro. Dit is een verhoging van 25 duizend euro ten opzichte van de grens zoals die in 2018 nog geldt. (Voor woningen met energiebesparende voorzieningen ligt de kostengrens nu en vanaf 2019 6 procent hoger.) De verhoging van de NHG-grens zal begin 2019 het aantal woningverkopen kunnen stimuleren. Anderzijds zouden woningkopers de aankoop eind dit jaar uit kunnen stellen tot 2019 om vanaf dan gebruik te kunnen maken van een uitgebreidere NHG. De verhoging van de NHG zal weinig invloed hebben op de woningnieuwbouwproductie, omdat veel nieuwbouwwoningen tegenwoordig boven de NHG-grens vallen en er ook veel huurwoningen worden gebouwd.
De verplichting om per 1 juli nieuwbouwwoningen aardgasvrij te bouwen heeft wel invloed op de ontwikkeling van de woningbouwproductie. De effecten daarvan beginnen zich af te tekenen in de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen. In de aanloop naar 1 juli zijn er versneld vergunningen aangevraagd voor de bouw van niet-aardgasvrije woningen. Dit heeft gezorgd voor een piek in de vergunningaanvragen vlak voor 1 juli. Voor een deel zou dit ten koste zijn gegaan van de ontwikkeling van aardgasvrije woningen; die zou hier en daar stilgelegd zijn. Vanaf 1 juli is de ontwikkeling daarvan weer opgepakt. Hoewel bij wijze van uitzondering tot 2019 de bouw van woningen met een aardgasaansluiting nog wel toegestaan kan worden, is inmiddels duidelijk dat er sinds 1 juli veel meer aardgasvrije woningen in ontwikkeling zijn.

Utiliteitsbouw

De gunstige economische omstandigheden en de hoge investeringsbereidheid van bedrijven en beleggers geven de productie binnen de utiliteitsbouw dit jaar een nieuwe impuls. Omdat de groei van de woningbouwproductie ondertussen afremt, zou de utiliteitsbouwproductie dit jaar harder kunnen groeien dan die in de woningbouw. Volgens het CBS groeiden de investeringen in gebouwen in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst sinds de crisis harder dan die in woningen.
Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in de vergunningverlening voor nieuwe woningen en nieuwe utiliteitsgebouwen. In de eerste 7 maanden groeide de waarde van de vergunde bouwsommen voor nieuwbouw binnen de bedrijvensector met 8 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Voor nieuwbouw binnen de woonsector bedroeg deze groei slechts 3 procent. In juli kromp de vergunningverlening ten behoeve van de woonsector, terwijl die voor de bedrijvensector nog iets groeide.
Binnen de bedrijvensector is er vooral veel vraag naar nieuwe bedrijfsruimte zoals hallen en loodsen, wat de utiliteitsbouwproductie aanjaagt. De logistieke sector heeft veel behoefte aan nieuwe distributiecentra, maar ook de industrie blijft op zoek naar nieuwe bedrijfsruimte. Vanuit de agrarische sector krijgen utiliteitsbouwers weinig vraag. Door nieuwe regelgeving en de duurzaamheidstransitie die de landbouw doormaakt, is er sprake van een malaise in de bouw van nieuwe schuren en stallen. Dat geldt vooral voor de veeteelt. In september ontvouwde minister Schouten haar visie op de toekomst van de agrarische sector. Zij kiest voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030 waarbij er zuinig wordt omgegaan met de hulpbronnen en schadelijke uitstoot en afval worden geminimaliseerd. De plannen zijn ambitieus en zijn over het algemeen positief ontvangen binnen de agrarische sector. Ondertussen is duidelijk geworden dat er alleen voor een tiental startende melkveehouders een extra uitzondering gemaakt wordt in het fosfaatrechtenstelsel. Van een verdere uitbreiding van de zogenaamde knelgevallenregeling lijkt geen sprake. Door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel is er geen ruimte meer voor een uitbreiding van de melkveesector en beperkt de bouw van nieuwe stallen zich tot vervanging van verouderde stallen. Ook de uitbreiding van de geitenhouderij wordt steeds meer beperkt. In september besloot provincie Overijssel in navolging van Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht tot een tijdelijke bouwstop. Deze maatregel is getroffen in afwachting van de resultaten van landelijk onderzoek naar de effecten van de geitenhouderij op de volksgezondheid.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research