Buildsight Monthly mei 2018

 
Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Een abonnement (10 keer per jaar de volledige Monthly in uw mailbox) kost € 99,-. Aanmelden voor Buildsight Monthly kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Hieronder leest u de hoofdstukken over woningbouw en utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van mei 2018.
 
1. Woningbouw
De gemiddelde orderportefeuille is volgens het EIB sinds november vorig jaar niet meer toegenomen. Er lijkt dus een zeker evenwicht bereikt te zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de woningbouw in Nederland niet meer groeit. Op de eerste plaats zijn er nog voldoende bouwvergunningen beschikbaar om op de middellange termijn de woningbouwproductie verder op te voeren. Bovendien groeide in februari het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning voor werd geregistreerd weer na twee maanden van krimp.
Volgens de eerste voorlopige gegevens van het CBS werd in februari de bouw van meer dan 6 duizend nieuwe woningen vergund. Dat is bijna een derde meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Omdat in maart 2017 de bouw van bijna 7,5 duizend nieuwe woningen werd vergund, het hoogste aantal in de twee jaar daarvoor en een aantal dat sindsdien ook niet meer gehaald werd, is het de vraag of er voor maart 2018 ook sprake zal zijn van een stijging.
De projectontwikkelaars twijfelen al langer over de mogelijkheden voor de verdere groei van de woningbouwproductie in Nederland. Vooral over een vermeend gebrek aan nieuwbouwlocaties luiden ze met enige regelmaat de noodklok. Het is vooral aan de gemeenten en de provincies om hier iets aan te doen. De verantwoordelijke minister kan alleen volgen of de lagere overheden voldoende doen en ze daarop aanspreken als dat niet voldoende lijkt te zijn. De minister is bereid om op die manier de regie te voeren in de woningbouw en deze aan te jagen. Ze erkent dat daarbij de mogelijkheden bekeken zullen moeten worden om te bouwen aan de randen van de steden en dat er niet alleen ingezet moet worden op de binnenstedelijke bouw. De minister zal geen extra geld investeren in de woningbouw of de regels voor de ruimtelijke ordening op de schop nemen om de woningbouwers tegemoet te komen. Het is dus de vraag of de ontwikkelaars tevreden zijn met de toezeggingen van de minister en of het woningtekort snel teruggedrongen kan worden.
Ondertussen komen er steeds meer verhalen naar buiten van woningzoekenden die buiten de boot vallen en noodgedwongen voor langere tijd terecht komen in bijvoorbeeld een recreatiewoning, omdat ze geen betaalbare koop- of huurwoning kunnen vinden. Makelaars zien de verkoopaantallen al langer dalen en willen graag bijdragen aan een “boost voor de woningbouw”. Door een gebrek aan nieuw aanbod staat de verkoop van nieuwbouwwoningen door makelaars ook onder druk. In het eerste kwartaal werden er 5 procent minder verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. De projectontwikkelaars van NVB-bouw telden 7,5 procent minder verkochte nieuwbouwwoningen in de eerste twee maanden van dit jaar dan een jaar geleden.

2. Utiliteitsbouw
De nieuwbouwproductie van bedrijfsgebouwen zit al een tijd duidelijk in de lift. Dit heeft alles te maken met de gunstige economische omstandigheden. De stijgende consumptie zorgt voor een bloei van de handel en distributie. Hierdoor is er een grote behoefte aan logistieke panden. De schaalvergroting die in de logistieke sector plaatsvindt, de hogere eisen die dit stelt aan het vastgoed en het feit dat bestaande panden niet aan deze eisen kunnen voldoen, stimuleert de nieuwbouw van distributiecentra. De hogere eisen hebben vooral betrekking op de oppervlakte (meer dan 10.000 vierkante meter), de vrije hoogte (meer dan 10 meter) en draagkracht van de vloer (meer dan 2.500 kilo per vierkante meter). Bovendien zijn er nieuwbouwlocaties voor distributie centra beschikbaar, zijn de bouwkosten relatief laag en is er voldoende kapitaal voorhanden, zodat er stevig geïnvesteerd wordt. Ook op commerciële basis. Getuige de gegevens met betrekking tot de ontvangen orders voor de bouw van nieuwe hallen en loodsen blijft deze groei de komende tijd nog gehandhaafd.
Uit onderzoek van Dynamis blijkt dat het vastgoed dat achterblijft als een bedrijf verhuist naar een nieuw distributiecentrum in de meeste gevallen een nieuwe gebruiker vindt, omdat er ook aan de onderkant van de logistieke markt veel dynamiek is en er ook vanuit andere sectoren (zoals de industrie en de bouw) meer behoefte is aan bedrijfsruimte. Omdat de snelheid van de groei van de bouwsector en de industrie op termijn waarschijnlijk af zal zwakken, zal deze behoefte niet heel hard meer groeien.
Er is nog veel onduidelijkheid over de toekomst van de veehouderij in Nederland. Om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen en de eisen uit het klimaatakkoord van Parijs zou de de veehouderij in de toekomst flink in moeten krimpen. Op dit moment groeit de veestapel niet meer en is er al sprake van krimp, een verdere krimp wordt echter niet voorzien. Hierdoor dreigen de duurzaamheidsdoelstellingen buiten bereik te blijven. Het is dus tijd voor een brede discussie over de toekomst van de Nederlandse veehouderij. De vooruitzichten voor de nieuwbouw van schuren en stallen blijven hierdoor negatief en onzeker.
 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research