Buildsight Monthly april 2018

 
Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Een abonnement (10 keer per jaar de volledige Monthly in uw mailbox) kost € 99,-. Aanmelden voor Buildsight Monthly kan via een mail met uw gegevens naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Hieronder leest u de hoofdstukken over woningbouw en utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van april 2018.
 
1. Woningbouw
Hoewel de woningmarkt een belangrijke steun is voor de economische ontwikkeling van Nederland, moet de verdere groei komen uit de stijging van de huizenprijzen en niet uit een toename van het aantal transacties. Volgens de gegevens van het Kadaster en het CBS is na januari ook in februari het aantal transacties in de bestaande koopwoningvoorraad gedaald in vergelijking met dezelfde maand in 2017.
 
Afgemeten aan de prijsindex bestaande koopwoningen, stegen de huizenprijzen in februari met 9,5 procent. Dit bracht de woningprijzen dicht in de buurt van de vorige piek ervan die lag in 2008. Ten opzichte van het dieptepunt van de Nederlandse huizenprijzen in juni 2013 zijn de prijzen inmiddels met ruim 26 procent gestegen. Omdat de inkomens stijgen en de hypotheekrente in ieder geval dit jaar nog laag blijft, blijven de woningen in Nederland nog betaalbaar. Dat is echter niet overal het geval. Met name in de steden staat de betaalbaarheid onder druk en staan steeds meer huishoudens met een modaal inkomen buitenspel op de koopwoningmarkt. Omdat ze te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en particuliere huurwoningen ook erg duur zijn, zijn deze huishoudens gedwongen om buiten de stadsgrenzen te kijken. Steeds vaker komen woningzoekenden in recreatiewoningen terecht. Voor veel gemeenten is de permanente bewoning van recreatiewoningen ongewenst. De spanningen op de woningmarkt komen dus op onverwachte plekken tot uiting. Ook lijkt het aantal verkopen van bestaande koopwoningen minder onder druk te staan in de provincies aan de randen van het land. Dat wil niet zeggen dat er een einde komt aan de trek naar de stad, maar dat er wel krachten zijn binnen de woningmarkt gericht op een meer evenwichtige ontwikkeling ervan.
Terwijl de vraag naar woningen in 2018 hoog blijft, stijgt de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen de laatste maanden niet meer. Daarmee is een einde gekomen aan een periode van 19 opeenvolgende maanden waarin het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen steeg. Ook het aantal verkochte nieuwbouwwoningen stond in januari onder druk. Volgens de ontwikkelende bouwers van NVB werden er in januari 2018 2.737 nieuwbouw koopwoningen verkocht terwijl dat er een jaar eerder nog bijna 3 duizend waren. Er wordt dus gesproken van een voorzichtig begin van het jaar. De vrees is dat de daling in het aantal verkopen een gevolg is van een gebrek aan aanbod. Er zou te weinig plancapaciteit zijn voor nieuwbouwprojecten. Op korte en middellange termijn zal dit nog niet leiden tot een stagnatie van de woningnieuwbouwproductie, omdat er nog voldoende bouwvergunningen beschikbaar zijn om deze verder te laten groeien.

2. Utiliteitsbouw
Dankzij de gunstige economische vooruitzichten en de minstens zo gunstige omstandigheden om te investeren, neemt met name de bouw van bedrijfsruimte een vlucht. Ook in januari is de waarde van de ontvangen orders voor de bouw van hallen en loodsen verder gestegen. In de twaalf maanden tot en met januari 2018 bedroeg de totale waarde van de ontvangen orders bijna 1,2 miljard euro. Een jaar geleden was dit nog dit nog 619 miljoen euro. De bouw van hallen en loodsen onderscheidt zich met deze stijging het meest positief van alle utiliteitsgebouwsoorten waarover het CBS rapporteert. Ook de orderontvangst voor de bouw van combinatie bedrijfshallen (met kantoor) is flink gestegen. De stijging daarvan speelde zich echter vooral af in de periode 2016 tot medio 2017. Sindsdien is de groei van de orderontvangst voor de bouw van nieuwe combinatie bedrijfshallen gestagneerd.
Naast deze bedrijfsgebouwen zijn scholen de enige gebouwsoort waarvoor de jaarwaarde van de orderontvangst begin 2018 groter is dan in 2015. Sinds mei vorig jaar zit er na een jarenlange stagnatie weer beweging in de orderontvangst voor de nieuwbouw van scholen. Begin vorig jaar werd steeds meer duidelijk dat de normbedragen waar gemeenten mee rekenen voor het bepalen van de bouwbudgetten voor nieuwe scholen te laag zijn en startte de Verenigin Nederlandse Gemeenten (VNG) hier een onderzoek naar. Door de lage bouwbudgetten strandden veel bouwplannen in de aanbestedingsfase. Op basis van de resultaten van hun onderzoek adviseerde de VNG gemeenten eind vorige maand om de normbedragen eenmalig met niet minder dan 40 procent te verhogen. De VNG verwerkt deze correctie per 2019 in de zogenaamde modelverordening Voorzieningen huisvesting onderwijs. Het is de bedoeling dat normbedragen vanaf volgend jaar de werkelijke bouwkosten weer beter gaan volgen. Hiermee zal de bouw van nieuwe scholen weer vlotter doorgang kunnen vinden. Het is onduidelijk hoeveel bouwplannen er de afgelopen jaren zijn blijven liggen door te krappe budgetten. Het is echter onwaarschijnlijk dat de scholenbouw de komende  jaren zal krimpen, vanwege de noodzakelijke vervanging van verouderde schoolgebouwen.
Dankzij het opnieuw toekennen van de derogatie door de Europese Commissie blijft de Nederlandse melkveehouderij de komende twee jaar een gedwongen inkrimping bespaard. Omdat de commissie zich zorgen maakt over de mestverwerking in Nederland, is de derogatie niet met vier, maar met twee jaar verlengd. Op de langere termijn is de krimp van de veehouderij (en een aanpassing van ons voedingspatroon) echter onvermijdelijk, wil Nederland de klimaatafspraken kunnen nakomen. Dit blijkt uit een recent advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur  waarop de regering en belangenorganisaties binnen de veehouderij voor de zomer zullen reageren. 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research