Buildsight Monthly februari 2018

 
Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouw-conjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen: I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit. Een abonnement (10 keer per jaar de volledige Monthly in uw mailbox) kost € 99,-.
Hieronder leest u de hoofdstukken over woningbouw en utiliteitsbouw, van de Buildsight Monthly van februari 2018.
 
1. Woningbouw
Volgens de makelaars van de NVM is de woningmarkt eind 2017 vast komen te zitten
tussen een grote vraag en een slinkend aanbod. Hierdoor is in veel regio’s in het laatste kwartaal het aantal woningverkopen gedaald en zijn de transactieprijzen met meer dan 9 procent gestegen. De daling van het aantal verkopen vindt vooral plaats bij de lagere prijsklassen. In het vierde kwartaal werden er nog wel meer woningen verkocht vanaf 250.000 euro dan in het vierde kwartaal van 2016. Volgens de NVM zou de woningbouwproductie opgevoerd moeten worden naar 80.000 woningen per jaar om het woningtekort na dit jaar te doen krimpen en in de loop van volgend decennium terug te brengen tot acceptabele proporties. De vraag is echter of de NVM de woningbehoefte goed voorspelt en of de bouwsector erin slaagt om vanaf 2019 80.000 nieuwe woningen te gaan bouwen. De belemmeringen in het woningbouwproces zullen er namelijk voor zorgen dat de groei van de woningbouwproductie verder afneemt en een productieniveau van 80.000 nieuwe woningen in 2019 niet binnen bereik ligt.
Tot en met november zijn er in 2017 voor de bouw van naar schatting 64.195 nieuwe woningen vergunningen afgegeven. Dat zijn er een derde meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit brengt het jaartotaal van vergunde nieuw te bouwen woningen op 69.612. Dit zijn de cijfers van het CBS inclusief de schatting van de ontbrekende input. Het CBS wacht 12 maanden af of de input nog wordt aangevuld voordat de cijfers definitief gemaakt worden. De cijfers voor het aantal aan de woningvoorraad toegevoegde nieuwbouwwoningen in 2017 zijn ook nog niet definitief. Op basis van de voorlopige cijfers meldde het CBS in januari dat er vorig jaar ruim 62.000 nieuwe woningen zijn opgeleverd. Dit zou een stijging van 14 procent zijn ten opzichte van een jaar eerder toen er volgens de definitieve cijfers van het CBS bijna 55.000 nieuwbouwwoningen bij kwamen.
Terwijl de uitkomst voor 2016 goed aansluit bij de ramingen van Buildsight voor dit jaar, is de uitkomst voor 2017 hoog in vergelijking met de raming van Buildsight voor de woningnieuwbouwproductie in 2017 uit december jongstleden. Vooral de tegenvallende vergunningverlening in 2016 heeft doorgewogen in de ramingen van Buildsight. Uit andere CBS-informatie blijkt dat er vorig jaar vooral meer woningen op basis van een oude vergunning zijn gebouwd. Ten opzichte van 2016 werden er 41 procent meer nieuwe woningen gebouwd met een doorlooptijd van 22 maanden of langer (vanaf de vergunningverlening). Deze stijging is groter dan verwacht en zal ertoe leiden dat Buildsight de raming van de woningbouwproductie voor 2017 naar boven bijstelt. Bij de volgende uitgebreide prognose (maart) zullen daarvoor de definitieve cijfers gepresenteerd worden.
 
 
2. Utiliteitsbouw
Dankzij de aanhoudende economische groei en de daarmee samenhangende stijging van de industriële productie en van de werkgelegenheid, is in 2017 de vraag naar bedrijfsruimte aanzienlijk gestegen. Volgens cijfers van Cushman & Wakefield (C&W) is er in 2017 ruim een kwart meer bedrijfsruimte opgenomen dan in 2016. Vooral door de transportsector werd vorig jaar meer bedrijfsruimte in gebruik genomen. De toegenomen opname van bedrijfsruimte heeft geleid tot een daling van het aanbod ervan met 17 procent in 2017 in vergelijking met 2016. Hierdoor is in sommige regio’s krapte aan bedrijfsruimte ontstaan. Dat in steden veel bestaande bedrijfsruimte moet wijken voor nieuwe woningen zou de krapte verder in de hand kunnen werken. In de door bouwbedrijven ontvangen orders voor de bouw van nieuwe hallen en loodsen is sinds begin vorig jaar ook sprake van een duidelijk stijgende trend. Tot en met november werden er in 2017 orders ontvangen ter waarde van meer dan een miljard euro. Dat is een stijging van 80 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Voor de bouw van combinatie bedrijfshallen (met kantoor) bedroeg de stijging over dezelfde periode 18 procent waarmee de stijgende trend die al in 2016 werd ingezet gehandhaafd blijft.
Voor andere soorten gebouwen was er nauwelijks sprake van een stijging in de door bouwbedrijven ontvangen orders. Dit is vooral het gevolg van een daling in de orders voor nieuwe kantoren. De orderintake voor scholen en overige gebouwen nam namelijk wel toe. Dat er nog altijd minder nieuwe kantoren worden gebouwd heeft te maken met de beperkte groei van de vraag naar kantoorruimte. Volgens de cijfers van C&W is de opname van kantoorruimte vorig jaar met slechts 0,3 procent gestegen. Omdat veel organisatie na de crisis ruim in hun kantoren zitten, kon de werkgelegenheid wel stijgen. Ondanks de beperkte opname van kantoorruimte is het aanbod ervan door sloop en transformatie in 2017 wel gedaald met 16 procent. In de kantorenmarkt vormt Amsterdam een uitzondering. In de hoofdstad is sprake van krapte. Met name aan de vraag naar grote kantoren vanaf 20.000 vierkante meter kan niet voldaan worden. Voor het Europees Geneesmiddelenbureau EMA wordt daarom een nieuw gebouw neergezet dat in 2019 klaar moet zijn. Deze ontwikkelingen hebben Amsterdam doen besluiten om de kantorenbouwstop gedeeltelijk op te heffen en voortaan minimaal twee tenders voor nieuwe kantoren per jaar uit te schrijven voor internationale bedrijven. De ontwikkelingen zouden ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandse kantorenbouw dit jaar het keerpunt bereikt en weer zou kunnen gaan groeien.
 
 
 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research