Het werkt écht!

Eén van de meest opvallende resultaten van het meest recente WoonOnderzoekNederland (WoON 2015), dat begin april werd gepresenteerd, is de toegenomen verhuisgeneigdheid in Nederland. In 2009 zouden er 2,1 miljoen huishoudens verhuiswensen hebben.

In 2012 was dit aantal gestegen tot 2,5 miljoen om in 2015 door te groeien tot 3,2 miljoen huishoudens. Dit is een opvallende stijging die ingaat tegen de vergrijzing. Ouderen waren altijd meer honkvast op de woningmarkt dan jongeren en toch stijgt de verhuisgeneigdheid nu ouderen een steeds grotere groep vormen op de woningmarkt. De stijgende verhuisgeneigdheid zou te maken kunnen hebben met het economische herstel, maar omdat het aantal verhuisgeneigde huishoudens nu hoger ligt dan voor de crisis, kan dit slechts een deel van de verklaring zijn. Ook de tevredenheid met de woning is geen afdoende verklaring voor de stijging van de verhuisgeneigdheid. Deze is namelijk stabiel gebleven in vergelijking met de voorgaande edities van het WoON. 

Wat is dan de reden dat de verhuisgeneigdheid in Nederland is toegenomen? Volgens de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving zou deze toename te maken kunnen hebben met de manier waarop het aanbod op de woningmarkt wordt gepresenteerd. In het “funda-tijdperk” is het veel makkelijker geworden om je te oriënteren op de woningmarkt. Voor velen is het een vorm van ontspanning geworden om het woningaanbod op funda te volgen. Het kan vanuit huis en ook (tussendoor) onderweg via de apps op de smartphone en de tablet. (Toen de eigen etalage nog de belangrijkste manier was voor de lokale makelaar om het aanbod te presenteren, waren het vooral hondenbezitters die het regelmatig tot zich namen tijdens het uitlaten.)

Dat via funda de presentatie van het aanbod een stuk toegankelijker is geworden, heeft er echter wel voor gezorgd dat de interesse erin een stuk vrijblijvender is geworden. Uit het WoON 2015 blijkt namelijk ook dat de verhuisplannen over het algemeen weinig concreet zijn. Van de 3,2 miljoen huishoudens met een verhuiswens, zijn er slechts 1,3 miljoen echt actief op zoek naar een woning. Dit aantal is ook gestegen, maar veel minder hard dan het aantal huishoudens met een verhuiswens. 80 procent van de huishoudens die eventueel zou willen verhuizen weet nog niet op welke termijn ze een verhuizing zou willen realiseren. 

De onzekerheid is dus toegenomen, maar met funda lijken de makerlaars er wel in geslaagd te zijn om meer huishoudens te prikkelen waardoor de woningmarkt is veranderd. Voor mij is dit weer eens het bewijs dat marketing echt werkt en dat internet een steeds belangrijke rol speelt op de markt. Bedrijven in de bouw moeten zich hier blijvend van bewust zijn, zeker nu particulieren meer (nieuw) lijken te gaan bouwen dan woningcorporaties!

(Dit blog is ook verschenen in Actueel van BFNB, april 2016)


Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research