Persbericht: Bouw ziet herstel van de productie, maar ook obstakels

10 juni 2021 - Na het corona-jaar 2020 is begin 2021 het herstel van de bouwproductie ingetreden. “Terwijl het bbp in het eerste kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder zoals verwacht verder is gekrompen, nam de bouwproductie duidelijk toe: deze is met 7,5 procent gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat is de grootste toename sinds het vierde kwartaal van 2014”, zegt Michel van Eekert, directeur van Buildsight.

Bouwondernemers zijn van alle ondernemers in Nederland het meest optimistisch gestemd. Het hoge bouwvertrouwen is volgens het CBS het gevolg van een beter gevulde orderportefeuille en verbeterde verwachtingen ten aanzien van de personeelssterkte. Uit gegevens van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat de orderportefeuilles van aannemers binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw in maart met een halve maand zijn gegroeid ten opzichte van drie maanden daarvoor. Ze hebben nu voor ruim elf maanden werk op de plank liggen. “Toch is het gerechtvaardigd de positieve stemming iets te temperen, omdat Nederland naast de schaarste aan grondstoffen waar men wereldwijd last van heeft, te maken heeft met een drietal specifieke factoren die het economisch herstel zouden kunnen afremmen”, nuanceert Van Eekert.

Bedwingen stikstofcrisis vraagt om extra maatregelen
Op de eerste plaats verlangt het stikstofdossier nog het nodige van de nieuwe regering. Volgens een brede coalitie agrariërs, bouwers en natuurbeschermers is de huidige stikstofwet ontoereikend en is er meer nodig om uit de stikstofcrisis te komen. Zij presenteerden in mei daarom een nationaal plan om de stikstofuitstoot verder terug te dringen en meer economische ontwikkeling mogelijk te maken.

Meer inspraakmogelijkheden
Bovendien zijn de inspraakmogelijkheden van belanghebbenden op ruimtelijke plannen toegenomen. De Raad van State heeft de toegang tot de rechter verruimd voor onder meer omwonenden en milieuorganisaties. Zij mogen voortaan ook naar de rechter stappen als ze tijdens inspraakrondes geen bezwaar hebben gemaakt. Tot voor kort was dit niet mogelijk. Deze wijziging in het omgevingsrecht is doorgevoerd na een uitspraak van het Europees Hof begin dit jaar. Terwijl hij nu al overbelast is met dergelijke bezwaarprocedures, krijgt de bestuursrechter er hierdoor nog veel meer te verwerken. Projectontwikkelaars maken zich er zorgen over wat dit betekent voor de voortgang van hun bouwprojecten.

Trage kabinetsformatie doet economie geen goed
Ten derde is het nog onduidelijk hoe Nederland gebruik gaat maken van het economisch herstelfonds van de Europese Unie. Het lijkt erop dat dit wordt overgelaten aan het nog te vormen kabinet. Zo is het ook aan de nieuwe regering om het Nederlands herstelbeleid uit te gaan stippelen. “Hoewel de steunmaatregelen door het demissionaire kabinet opnieuw zijn verlengd, zal verdere vertraging in de kabinetsformatie de economie geen goed doen”, stelt Van Eekert. Al met al is het dus niet de vraag of het herstel van de bouwproductie afgeremd wordt, maar hoe hard. Van Eekert besluit: “Zeker omdat de bouwsector nog altijd niet heeft afgerekend met het sluimerende personeelstekort.”

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research