Persbericht: Vergunningverlening ontwikkelt zich positief

9 juni 2021 - Zowel voor woningen als voor bedrijfsgebouwen ontwikkelt de vergunningverlening zich positief. Sinds het CBS in 2012 startte met de huidige vergunningenstatistiek is er nog nooit zo'n hoge maandelijkse totale bouwsom geregistreerd als in maart 2021. De vorige piek dateert van oktober 2018 en kwam uit op 1,8 miljard euro. Dat bedrag werd afgelopen maart met ruim 100 miljoen euro overschreden.

“Net als de piek in oktober 2018 is de nieuwe piek het gevolg van veranderende bouwregelgeving”, licht Michel van Eekert, directeur van Buildsight, toe. “In oktober 2018 was het de overgang naar gasvrije woningbouw die die zomer inging en nu is het de invoering van de nieuwe BENG-eisen voor de energieprestatie van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen. Deze wijziging ging in op 1 januari 2021 en vlak voor die datum werden er extra veel bouwaanvragen ingediend volgens de toen nog geldende oude en vertrouwde EPC. Die piek aan aanvragen leidde in maart tot een piek in de vergunningverlening. Het is dus te verwachten dat de vergunningverlening na maart iets zal inzakken, maar dat we deze golfbeweging niet terug zullen zien in de ontwikkeling van de productie. Dit is een administratieve golf die in de planning voor de bouwfase vlak wordt getrokken.”
Het is ook de verwachting dat de vergunningverlening op termijn weer zal aantrekken onder invloed van de grote vraag naar woningen en het krachtige herstel van de investeringen. Met in het derde kwartaal van 2022 de opbouw van een nieuwe golf, is de voorspelling van Van Eekert: “Als gevolg van de invoering van de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die nu voor 1 juli 2022 staat gepland.”

Woningbouwproductie gaat omhoog
Omdat de pijplijn nieuw te bouwen woningen beter gevuld blijkt te zijn dan verwacht, kan na de krimp van vorig jaar verdere woningbouwkrimp dit jaar toch worden voorkomen. “In de Buildsight-prognose zien we in 2022 de woningbouwproductie – mede door overloopeffecten uit de tweede helft van dit jaar – stevig groeien. De grens van 70.000 nieuwbouwwoningen zal dan eindelijk weer worden overschreden”, zegt Van Eekert. Door het hogere woningbouwaandeel van het zuiden en westen van het land, waar vaker binnenstedelijk wordt gebouwd, groeit de appartementenbouw vanaf dit jaar iets harder dan de bouw van grondgebonden woningen. In 2023 zal de groei verder doorzetten en wordt een productie van 72.250 nieuwbouwwoningen verwacht.

Productie bedrijfsgebouwen toont herstel
Bedrijfshuisvestingsvraagstukken die in het corona-jaar 2020 zijn blijven liggen, worden nu weer opgepakt. Dit effect is, naast een in vergelijking met de woningbouw beperkte BENG-boost, al zichtbaar in de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen in het eerste kwartaal van 2021. De verwachting is dat de vergunningverlening in het tweede kwartaal iets gaat terugzakken, waardoor de piek uit het eerste kwartaal weer wordt afgevlakt. Van Eekert: “Toch zijn de vooruitzichten positief: de utiliteitsbouw lijkt dit jaar het corona-dal al te boven te komen en ook voor de komende jaren wordt geen nieuwe terugval van de nieuwbouwproductie voorzien.”

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research