Buildsight Monthly mei 2021

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (6 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van mei 2021 presenteren we het hoofdstuk 'Bouwconjunctuur'.

Bouwconjunctuur

Economisch beeld

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was medio april het economisch beeld in Nederland wat verslechterd ten opzichte van een maand eerder. Deze verslechtering was met name het gevolg van de krimpende bestedingen. Sindsdien is gebleken dat de investeringen en de consumptie verder zijn gekrompen. Deze nieuwe gegevens hebben betrekking op de maand februari en laten voor de investeringen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar een krimp van 8 procent zien en voor de consumptie zelfs een krimp van 11 procent. Voor de consumptie nam de krimp wat af ten opzichte van een maand eerder. De investeringen toonden met -8,4 procent echter de grootste krimp in negen maanden tijd.

In tegenstelling tot de investeringen en de consumptie, toont het nieuwe groeicijfer voor de industriële productie wel een stijging. Volgens het CBS was er in maart sprake van een stijging van de industriële productie met 3 procent. Dit is de hoogste stijging sinds augustus 2018. Deze stijging verklaart de positieve ontwikkeling van het producentenvertrouwen, maar is gezien de verdere daling van de bestedingen nog onvoldoende om het economisch beeld te doen verbeteren. Ook de recente versoepelingen van de corona-maatregelen hebben daar niet voor kunnen zorgen.

Aangenomen wordt dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal in een nieuwe recessie terecht is gekomen, omdat het bruto binnenlands product (bbp) na een kwartaalkrimp in het laatste kwartaal van 2020, waarschijnlijk opnieuw is gekrompen. De zogenaamde flash-raming van eurostat voor de bbp-groei in het eerste kwartaal wijst daar voor de eurozone in ieder geval op. Voor die flash-raming ontbreken overigens de gegevens over de Nederlandse economie. Het CBS komt op 18 mei met de eerste raming voor de Nederlandse bbp-groei in het eerste kwartaal. Al met al blijven de economische ontwikkelingen enigszins achter bij de prognoses die uitgingen van meer en grotere versoepelingen van de corona-maatregelen in de loop van het tweede kwartaal.

Ondanks de voortschrijdende vaccinatiecampagne, blijkt de derde corona-golf moeilijker in te dammen dan verwacht. Omdat ondertussen de industrie en de wereldhandel wel weer goed op gang zijn gekomen, zijn er (tijdelijk) tekorten ontstaan aan grondstoffen en aan transportcapaciteit. Dit leidt tot langere levertijden en stijgende prijzen. Daarbovenop komen nog de zorgen over het oplopen van de inflatie en van de rente op de kapitaalmarkten. Deze ontwikkelingen zouden het economisch herstel, dat in Nederland nog niet eens echt op gang is gekomen, af kunnen gaan remmen.

Binnen de Nederlandse bouwsector loopt daarom de spanning al op. Men begint er last te krijgen van de stijgende prijzen. Volgens Cobouw had 91 procent van de aannemers daar in april mee te kampen. Ook de meerderheid (circa 60 procent) van de aanwezigen tijdens de voorjaarsbijeenkomst van Buildsight op 10 maart zag de afzetprijzen van bouwmaterialen in het eerste kwartaal toenemen. Dit blijkt uit de poll die tijdens de bijeenkomst werd afgenomen. Uit deze poll blijkt ook dat bijna 80 procent verwacht dat de afzetprijzen dit jaar hoger zullen liggen dan vorig jaar.

Verder in deze Monthly:

  • Woningbouw: Hoge vergunde bouwsom vertaalt zich maar mondjesmaat in extra woningen
  • Utiliteitsbouw: Ontwikkeling ontvangen orders biedt vertrouwen
  • Actualiteit: Mogelijk uitstel nieuwe Omgevingswet, extra woningen in noordelijke provincies en Brabant en goed eerste kwartaal voor grote bouwers

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research