Stikstofproblematiek speelt nu ook op in België

18 mei 2021 - Na Nederland is er ook in België commotie ontstaan over de neerslag van stikstof in natuurgebieden. Met name in Vlaanderen is deze door de hoge stikstofuitstoot van de intensieve veehouderij (op eigen grondgebied, maar ook die uit Nederland) en het verkeer op de meeste plekken te hoog. Dit is, net als in Nederland, het gevolg van een te ruimhartig stikstofbeleid dat jarenlang gevoerd is en heeft geleid tot grote onzekerheid omtrent de verlening van nieuwe vergunningen.

Sinds kort is het Vlaamse stikstofbeleid een stuk strenger geworden en lijkt de vergunningverlening weer op gang te kunnen komen. Op termijn is ook dit strengere stikstofbeleid in zijn huidige vorm naar verwachting niet houdbaar. De politieke besluitvorming over een nieuw stikstofbeleid wordt heel lastig en zal de komende jaren voor onzekerheid zorgen voor met name de veehouderij, de wegenbouw en in mindere mate voor de industrie en de logistieke sector.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research