Blog: bouwen we nu wel de juiste kantoren?

Effecten van de corona-pandemie op de kantorenmarkt

6 januari 2021 - De kantorenmarkt heeft altijd sterk gereageerd op economische crises. Daarom mogen we ervan uitgaan dat de huidige corona-crisis ook haar invloed zal hebben.

Nieuwbouw: De corona-pandemie zorgt voor onzekere tijden en economische terugval. Dit heeft tot 2020-Q3 echter nog niet geleid tot een enorme terugval in de vergunningverlening voor nieuwe kantoren. Een verklaring ligt in de lange doorlooptijd van de vergunningtrajecten. Met spanning wachten we daarom op de cijfers van Q4. We verwachten dat die voor het gehele jaar 2020 een daling van circa 25% zullen laten zien t.o.v. 2019. Door de lange bouwtijd zal het effect van de dalende vergunningverlening op de nieuwbouw pas in de tweede helft van 2022 merkbaar worden.

Bestaande kantorenmarkt: De kantorenmarkt was gezond toen de corona-crisis uitbrak. Door de economische groei was de leegstand relatief laag en er zijn (minder courante) kantoorgebouwen getransformeerd of gesloopt. De kantorenmarkt is nog steeds gezond. Maar er is inmiddels wel sprake van een trendbreuk: door de corona-richtlijnen zijn mensen steeds meer gaan thuiswerken. De verwachting is dat thuiswerken structureel zal groeien nu zovelen hieraan (noodgedwongen) gewend zijn geraakt. De functie en het gebruik van kantoren zal hiermee definitief veranderen.

Thuiswerken: Zowel werkgevers als werknemers zien voordelen in het thuiswerken. Werknemers besparen vooral reistijd en werkgevers zien mogelijkheden tot kostenreductie (minder kantoorruimte, minder reiskosten). Het thuiswerken heeft ook invloed op de wensen over de eigen woning: mensen willen meer ruimte om te werken en recreëren. Tegelijkertijd wordt de reistijd tot kantoor een steeds minder belangrijke factor.

Gebruik kantoorruimte: Door meer thuiswerken zullen kantoren zich steeds meer ontwikkelen tot ruimten waar mensen elkaar ontmoeten voor vergaderingen of plekken waar medewerkers zich kunnen afzonderen voor intensief werk. De verwachting is dat dit op korte termijn zal leiden tot een aangepaste vraag in het gebruik van kantoorruimten: meer ruimten om te vergaderen en kleinere eenpersoonsruimten om geconcentreerd te werken. Deze laatste zijn ook van belang om goed aan digitale vergaderingen te kunnen deelnemen. Ook zal door de huidige corona-crisis meer nadruk komen te liggen op een gezond binnenklimaat met goede ventilatie en goed reinigbare oppervlakten. De vraag naar flexibele, slimme kantoorgebouwen met de meest moderne (smart) technische installaties zal alleen maar groeien.

De vraag is of de nieuwe kantoren die we nu aan het bouwen zijn flexibel genoeg zijn om op korte termijn te kunnen voldoen aan de veranderde vraag. Of zijn we nu weer nieuwe incourante kantoorgebouwen aan het bouwen?


Frans van Swam
Managing partner Buildsight

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research