Buildsight Monthly juli 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van juli 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw'.

Utiliteitsbouw

Ontvangen orders

In april komen de ontvangen orders en de bouwproductie in de utiliteitsbouw meer met elkaar in balans doordat de eerdere achterstand in de ontvangen orders wordt ingelopen. In april vorig jaar haalden utiliteitsbouwers voor 587 miljoen euro aan opdrachten binnen. In april dit jaar ligt dat met 716 miljoen euro een stuk hoger. Dit is in lijn met de verwachting en sluit aan bij de toename die al zichtbaar was in de vergunningverlening.

De productie is iets teruggelopen, maar de verwachting is niet dat deze verder daalt. De productie zal de ontvangen orders volgen en de herstelde balans zal zich voortzetten.

Stikstofbeleid

In tegenstelling tot de bouwlobby is de agrarische lobby allesbehalve tevreden met het nieuwe stikstofbeleid van de regering. Met name de uitkoop-/beëindigingsregeling en het afromen van vergunde stikstofruimte stoot de boeren tegen de borst. Zij zien nog altijd meer in het subsidiëren van innovatie op het gebied van stalsystemen en het verwerken van mest. Bovendien voelen ze zich gesterkt in hun kritiek op de meet- en rekenmodellen voor de stikstofdepositie (als basis voor vergunningverlening) door een onafhankelijk advies erover. Volgens dit advies is er te veel onzekerheid over de gedetailleerde uitkomsten en worden de effecten van het wegverkeer ten onrechte minder kritisch gewogen dan die van andere stikstofbronnen. Volgens de minister zijn en blijven deze modellen echter het meest geschikte beschikbare instrument. Ze ziet wel aanleiding om de modellen verder te ontwikkelen. Net als met de rest van de stikstofaanpak zal de agrarische stand het toch daarmee moeten doen. Dat geldt ook voor de aangescherpte eisen ten aanzien van de derogatie. In juni is de Europese commissie geadviseerd om deze voor 2020 en 2021 voor Nederland onder voorwaarden te behouden. Dat betekent dat Nederlandse boeren hun grond meer mogen blijven bemesten dan hun collega's in andere Europese landen. Zo moet Nederland de mestregels beter gaan handhaven worden er nieuwe eisen gesteld aan het bemesten. Ondertussen is het nog wachten op de definitieve regels voor het extern salderen en het verleasen van stikstofruimte die de provincies eigenlijk medio juni vast hadden moeten stellen.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Economische krimp in eerste kwartaal kleiner dan eerder gedacht
  • Woningbouw: Aantal bouwvergunningen valt wat tegen, maar woningverkoop niet
  • Actualiteit: Woningbouwalliantie pleit voor investeren in crisistijd, bouw corporatiewoningen groeit en HAL neemt Van Wijnen over

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research