Buildsight Monthly april 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van april 2020 presenteren we de paragrafen 'Bouwvergunningen', 'Vergunningverlening woningbouw' en 'Ontvangen orders utiliteitsbouw'.

Bouwvergunningen

Hoewel de totale bouwsom van de in januari 2020 verleende nieuwbouwvergunningen wat tegenvalt, is dit geen reden tot zorg. De bouwsom komt uit op 795 miljoen euro, wat 12 procent lager is dan in januari vorig jaar. In de woningbouw is de terugloop met 7 procent bescheiden, in de utiliteitsbouw is deze met 24 procent forser. De verwachting is dat de daling een niet ongebruikelijke schommeling is die van maand op maand op kan treden en dat het herstel de komende maanden weer terug zal keren.

De stikstofmaatregelen zullen effect krijgen. Zo is op 16 maart de maximumsnelheid op snelwegen verlaagd naar 100 kilometer per uur. De stikstofdepositieruimte die hierdoor wordt gecreëerd, komt voor 30 procent ten goede aan de natuur en wordt maximaal voor 70 procent gebruikt voor het verlenen van vergunningen aan bouwprojecten. Hierbij wordt voorrang gegeven aan woningbouwprojecten. Dat lijkt nadelig voor de utiliteitsbouw, maar omdat de meeste utiliteitsbouwprojecten niet nabij een natuurgebied plaatsvinden, valt dat mee.
Aanvankelijk voorzagen we in de loop van 2020 een lichte stijging in de bouwsom vergunningen. Door de corona-crisis is dat nu onzekerder geworden. Opdrachtgevers zullen een pas op de plaats maken en zich afvragen of dit wel het goede moment is om nieuwe projecten te starten. Mogelijk leidt de situatie slechts tot een dipje dat later wordt ingehaald. Als de corona-crisis langer gaat duren en er een grotere economische terugval komt, dan zullen we dat eerst terugzien in een daling van de vergunningverlening.

Vergunningverlening woningbouw

In januari valt de vergunningverlening voor nieuw te bouwen woningen enigszins tegen. Ze blijft volgens voorlopige gegevens van het CBS steken op 3.560 nieuw te bouwen woningen en dat is het laagste aantal sinds september 2019. Als we augustus 2019 niet meetellen (toen de vergunningverlening door de stikstofuitspraak van de Raad van State voor een belangrijk deel stillag), is het zelfs het laagste aantal sinds april 2016.
Ten opzichte van januari 2019 is de terugloop 12,5 procent. Maar waarschijnlijk is er slechts sprake van een tijdelijke dip die te verklaren is door de grote hoeveelheid hoogbouw die nu in de pijplijn voor vergunningverlening zit. Als enkele vergunningen voor grote hoogbouwprojecten net niet in januari zijn verleend maar pas in februari, kan dat in de telling meteen honderden woningen schelen. Ook wordt het aantal mogelijk nog enigszins gedrukt door het staartje van de stikstof- en PFAS-problematiek.
De verwachting is dat de achterstand in de vergunningverlening in februari alweer zal worden goedgemaakt. Mits er niet te veel ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening ziek zijn geworden. Vooralsnog voorzien we, net als in onze vorige prognose, dat de vergunningverlening snel weer boven de 5.000 nieuw te bouwen woningen per maand zal uitkomen en vervolgens op termijn verder zal oplopen richting de 6.000 per maand.

Ontvangen orders utiliteitsbouw

Volgens voorlopige gegevens van het CBS vertegenwoordigen de in januari door bouwbedrijven ontvangen orders voor de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen een totale bouwsom van 340 miljoen euro. Dat is een daling ten opzichte van een maand eerder en ten opzichte van januari 2019. Het is het laagste niveau sinds augustus 2019 en als we die maand niet meetellen het laagste niveau sinds augustus 2017. Hoewel er sprake kan zijn van een niet ongebruikelijke schommeling in de ontvangen orders, past de ontwikkeling in januari in het beeld van een afkoelende conjunctuur waardoor de vraag naar nieuwe utiliteitsgebouwen wordt getemperd. Het is daarom niet de verwachting dat de orderontvangst weer aan zal trekken. Door de economische effecten van corona-maatregelen zou deze in de loop van het jaar zelfs flink terug kunnen vallen. De utiliteitsbouw is er namelijk gevoeliger voor dan de woningbouw. De corona-crisis zal de utiliteitsbouw dus eerder en harder raken. Zeker nu de ontwikkeling van de utiliteitsbouwproductie al kwetsbaar is omdat het niveau van de utiliteitsbouwproductie al sinds augustus boven dat van de ontvangen orders ligt. Er is dus langzamerhand geen ruimte meer voor groei.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Bouwproces afgestemd op indammen virus; vrees voor economische gevolgen (zie ook het persbericht)
  • Woningbouw: Aantal transacties stijgt niet langer, maar woningmarkt valt nog lang niet stil
  • Utiliteitsbouw: Omslag in utiliteitsbouwproductie begin dit jaar al nabij
  • Actualiteit: de Bouwstroom komt op gang, aanscherping MPG en jaarresultaten grote bouwers


 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research