Buildsight Monthly maart 2020

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Uit de Buildsight Monthly van maart 2020 presenteren we het hoofdstuk 'Woningbouw'.

Woningmarkt

De gegevens van het CBS en het Kadaster over de in de eerste maand van dit jaar verkochte bestaande koopwoningen laten zien dat de woningmarkt net als in december in de lift zit.

Het aantal transacties lag in januari weliswaar lager dan in december, maar dat is gebruikelijk. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder was er sprake van een duidelijk stijging van het aantal transacties. Die stijging bedroeg in januari net als in december 16 procent. Dit bracht het twaalfmaands totaal op bijna 221 duizend. Dat is het hoogste niveau in veertien maanden. Naast het aantal transacties zitten ook de prijzen in de lift. Op jaarbasis steeg de huizenprijs met 6,3 procent. Ten opzichte van een maand eerder steeg de huizenprijsindex met 1,6 procent. Dat is de grootste maandelijkse stijging in jaar tijd. De groei van de woningmarkt is het gevolg van een daling van de hypotheekrente. Ook de stijging van de lonen en de werkgelegenheid geven de woningmarkt extra zuurstof. Zolang er sprake is van een woningtekort vertaalt dit zich in een verdere stijging van de huizenprijs.

Hoewel het woningtekort niet zomaar opgelost is, is de stabilisatie van de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe woningen een stap in de goede richting. Uit de laatste voorlopige gegevens van het CBS blijkt dat in november de totale bouwsom van de verleende bouwvergunningen voor de bouw van nieuwe woningen voor het eerst in zeven maanden is gestegen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Ook in december is dat het geval. Terwijl dat in november niet gepaard ging met een stijging van het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen (-337), was dat in december wel het geval (+74). Er is dus een eind gekomen aan de daling in de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe woningen. Daarmee lijkt het dieptepunt ervan bereikt. Dat bevindt zich op een niveau van iets meer dan 57 duizend op jaarbasis vergunde nieuw te bouwen woningen en is minder diep dan eerder gedacht. Zeker omdat de vergunningverlening aan het begin van 2019 tegenviel, zullen we de komende maanden het herstel ervan kunnen gaan zien. Het is nog onzeker hoe snel de vergunningverlening reageert op de getroffen en nog te treffen stikstofmaatregelen.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Bouwproductie kromp in het laatste kwartaal van vorig jaar
  • Utiliteitsbouw: kabinet kiest voor tweesporenbeleid in stikstofproblematiek
  • Actualiteit: Roep om zelfstandig ministerie van Wonen, circulair bouwen gaat nog niet zo hard en grote bouwers presenteren jaarcijfers

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research