Alles komt samen op 1 januari 2021

12 februari 2020 - Een spannende datum kondigt zich aan voor begin volgend jaar: door verschuivingen in de planningen van BENG en het nieuwe energielabel komen nu vijf grote veranderingen samen te vallen op 1 januari 2021.

Uitstel BENG

In een Kamerbrief van 9 januari 2020 meldt minister Knops van BZK dat de invoering van de BENG-normen (Bijna Energieneutrale Gebouwen) is uitgesteld tot 1 januari 2021.

Aanleiding is de vertraging in de ontwikkeling van de rekensoftware die nodig is om nieuwe gebouwen BENG-proof te ontwerpen. Naar verwachting is de software begin april beschikbaar. 

Uitstel nieuw energielabel

Ook de invoeringsdatum van het nieuwe energielabel is uitgesteld tot 1 januari 2021. Het nieuwe energielabel moet worden uitgedrukt in kWh/m2¬jr. Hiervoor is dezelfde rekensoftware nodig als voor de BENG-berekeningen.

Strengere milieuprestatie-eis

Minister Knops is van plan de milieuprestatie-eis (MPG) voor nieuwbouw per 1 januari 2021 aan te scherpen van 1,0 naar 0,8. Het kabinet wil hiermee bereiken dat woningen en gebouwen duurzamer worden qua materiaalgebruik. De nieuwe eis moet leveranciers aansporen om milieuvriendelijkere bouwproducten te ontwikkelen. De minister onderzoekt of de regels ook kunnen gelden voor grootschalige renovaties. Voor de zomer wil hij de Tweede Kamer daarover uitsluitsel geven.

Wet kwaliteitsborging

De eerste fase van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt op 1 januari 2021 in werking (mits er dit jaar voldoende proefprojecten mee worden gedraaid). De wet geldt dan voor bouwwerken in de laagste risicoklasse, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Doel van de wet is minder constructiefouten en minder gebreken bij nieuwe bouwwerken. Het bouwtoezicht moet verbeteren door de inzet van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Omgevingswet

Ook de nieuwe Omgevingswet gaat op 1 januari 2021 in. Dat betekent dat er veel verandert: de wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen, waardoor het makkelijker wordt om bouwprojecten te starten.

Aanvulling op 24 april 2020:

- De ingangsdatum van de Omgevingswet is inmiddels uitgesteld. De nieuwe datum is nog niet bekend.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research