Buildsight Monthly september 2019

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (10 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Vorige maand is het hoofdstuk 'Utiliteitsbouw' uitgelicht. Uit de Buildsight Monthly van september 2019 presenteren we het hoofdstuk 'Actualiteit'.

Actualiteit

Gevolgen stikstofuitspraak

De Raad van State sprak afgelopen mei een vernietigend oordeel uit over de Nederlandse stikstofaanpak. Dankzij het al eerdergenoemde PAS kon er in de buurt van natuurgebieden gebouwd worden, onder voorwaarde dat er in de toekomst herstel aan de natuur zou zijn. Dat is volgens de hoogste bestuursrechter in strijd met Europese regels. Volgens een berekening van ABN Amro loopt de bouwsector hierdoor 14 miljard euro omzet mis. De bank verwacht dat de effecten pas later echt zichtbaar zullen worden, omdat projecten die door de stikstofuitspraak vertraging oplopen of niet doorgaan nog niet in de boeken van de bouwers staan.

De wegenbouw wordt het hardst geraakt: voor een bedrag van ruim 9 miljard euro. Dat is 43 procent van alle wegenbouwprojecten. De woningbouw zal jaarlijks minstens 1 miljard euro aan omzet mislopen tot en met 2023. De Raad van State heeft al een aantal bestemmingsplannen voor nieuwe woningen vernietigd. Zo mag de bouw van een nieuwe woonwijk van 468 woningen bij Roermond niet doorgaan. Ook in de utiliteitsbouw sneuvelen projecten: er is een streep gezet door het Future Center Wageningen, industrieterrein Oosterhorn bij Delfzijl mag niet uitbreiden en ook de uitbreiding bij bedrijventerrein Medel in Tiel is geschrapt.

Investeringsfonds

Sinds begin augustus doet zich de bijzondere situatie voor dat de rendementen op alle Nederlandse staatsleningen negatief zijn. Het kabinet overweegt daarom – zo schrijft de Volkskrant op 22 augustus – om tientallen miljarden euro’s extra te lenen voor investeringen in infrastructuur, onderwijs en innovatie. Het kabinet wil eerst onderzoeken hoe dat fonds moet worden vormgegeven en welke risico’s er aan het plan verbonden zijn.

Woondeal Metropoolregio Amsterdam

Begin juli hebben minister Ollongren (BZK) en burgemeester Halsema van Amsterdam de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA) ondertekend. Het is de laatste uit een serie van vijf woondeals die de minister heeft gesloten met de regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is. Tot 2025 kan de regio met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen. Er komen minimaal 3.000 flexwoningen. Rijk en regio zullen zich vooral inzetten voor het realiseren en behouden van betaalbare woningen. Een aanstaande wetswijziging, waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren, draagt hieraan bij. Bij de woningcorporaties is de opdracht neergelegd per jaar 5.000 sociale huurwoningen te bouwen.

Buitenlandse investeerders

De Zweedse belegger Heimstaden koopt voor 97,4 miljoen euro ruim 770 voormalige Vestia-appartementen. Heimstaden neemt deze over van de Duitse belegger Patrizia, die de woningen vijf jaar geleden van de noodlijdende woningcorporatie Vestia kocht.

De Italiaanse vermogensbeheerder Fabrica kocht het kantoorgebouw van advocatenkantoor Baker McKenzie aan de Zuidas.

Halfjaarcijfers aannemers

Heijmans laat een verdere verbetering van het resultaat zien: 15 miljoen euro (eerste halfjaar 2018: 8 miljoen euro). De orderportefeuille is gestegen naar 2,1 miljard euro. De woningverkoop houdt met 1.061 verkochte woningen gelijke tred met dezelfde periode vorig jaar.

BAM heeft last van hoge kosten op projecten in Duitsland en bij BAM International. Het gecorrigeerd verlies vóór belastingen komt uit op 27,2 miljoen euro. De sector Bouw en Vastgoed presteerde goed, dankzij de grote vraag naar woningen. De margeverwachting voor geheel 2019 ligt rond 1 procent. De orderportefeuille is stabiel in vergelijking met 2018.

VolkerWessels behaalt een resultaat van 93 miljoen euro. Het aantal verkochte woningen is gegroeid tot 1.278 (eerste halfjaar 2018: 1.076). De orderportefeuille ligt met 9,352 miljoen euro op een historisch hoog niveau.

Aannemers kiezen voor duurzaam

Uit de verkondigde strategieën bij de publicaties van de halfjaarcijfers blijkt dat de grote aannemers steeds vaker kiezen voor duurzaam. Zo gaat Heijmans verpakkingen zo veel mogelijk weren en aan noodzakelijke verpakkingen aanvullende eisen stellen. VolkerWessels richt zich de komende jaren op zes concrete initiatieven. Deze moeten leiden tot minder CO2-uitstoot, minder afval en meer circulariteit.

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight.nl

Google Map 2019

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research