Prognosemodel voor de Nederlandse woningmarkt

Inhoud

Managementsamenvatting    3

1. Inleiding en leeswijzer   5

2. De Nederlandse bevolking    6

2.1 De groei van de Nederlandse bevolking    6

2.2 De huishoudens en de huishoudensgrootte      7

2.3 De leeftijdsopbouw van de NL bevolking, bevolkingskrimp en vergrijzing   10

3. De Nederlandse woningvoorraad    13

3.1 De woningen in Nederland     13

3.2 Niet-bewoonde woningen en bewoonde niet-woningen     15

3.3 De huursector    17

4. De woningbouw in Nederland    21

4.1 Geschiedenis van de woningbouw     21

4.2 Bouwgrond     22

4.3 Transformatie, sloop, nieuwbouw     22

5. Het Buildsight-Flostock prognosemodel voor de woningbouw   24

5.1 Drijvende krachten    24

5.2 De golfbeweging     27

5.3 Het saldo van vraag en aanbod bepaalt de huizenprijs     29

5.4 Bouwcapaciteit      31

5.5 De financiële crisis en de golfbeweging in de woningbouw     31

6. Uitkomsten van het prognosemodel     33

6.1 Het aantal woningtransacties       33

6.2 Woningprijzen     35

6.2.1 Stijgende woningprijzen    38

6.2.2 De snelheid van het stijgen van de prijzen     39

6.2.3 Dalende woningprijzen       40

6.3 Woningbouwvolume      41

7. Conclusies en aanbevelingen    44

7.1 Toepassing van het prognosemodel op overheidsbeleid       44

7.2 Toekomst van de woningmarkt en de woningbouw    46

7.3 Scenario kortere doorlooptijden    46

7.4 Scenario meer immigratie      47

7.5 Scenario capaciteitsbeperkingen      49

8 De opstellers van dit rapport    53

8.1 Buildsight       53

8.2 Flostock    53

8.3 Referenties    54

 

Contactgegevens

Adres

Buildsight b.v.
Sint Jansstraat 3-5
5211 DL ’s-Hertogenbosch
+31(0) 732 060 130
info@buildsight .nl

Google Maps

Ons pand

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Sitemap

Sitemap

Sitemap

SITEMAP Over Buildsight Wat doet Buildsight? Wie is Buildsight? Buildsight werkt voor Producten & Diensten Marktinformatie Renovatie Marktinformatie Nieuwbouw Marktonderzoek Lezingen & presentaties Buildsight Monthly Nieuws Bouwproject van de maand Updates Persberichten Blog Contact BSX Internationaal Inlog klanten

Buildsight steunt MS Research