social profile joomla module

Buildsight


Buildsight: actuele marktinformatie en marktonderzoek op maat voor de bouwsector

Buildsight is een onafhankelijk marktonderzoekbureau voor de bouwsector. We geven partijen in de sector inzicht in actuele marktinformatie, voor zowel renovatie als nieuwbouw.
Wie zijn wij?
Marktonderzoeksbureau voor de bouwsector
Wij zijn marktonderzoekers met een bouwkundige achtergrond. Onze prognoses baseren we op desk research, diepte-interviews en veldwerk. Data-analyse speelt in onze onderzoeken een steeds belangrijker rol. We werken voor opdrachtgevers in Nederland, Europa en incidenteel ook voor opdrachtgevers in landen buiten Europa. De combinatie van data-analyse met bouwplaatsenquêteurs voor het veldwerk onderscheidt Buildsight van alle andere onderzoeksbureaus in de sector.

Podcast 'Op de bouwplaats'
'Op de bouwplaats' is een podcastserie waarin marktonderzoekers van Buildsight in gesprek gaan met gastsprekers over actuele onderwerpen in de bouw. Luister de podcast via uw favoriete podcast-app of op Soundcloud >>.

Lees meer

Diensten en Producten

Marktinformatie Renovatie

Marktinformatie Renovatie

Op naar een groter marktaandeel in renovatie! Buildsight hanteert een geavanceerde ...
Marktinformatie Nieuwbouw

Marktinformatie Nieuwbouw

Hoeveel nieuwe woningen worden er het komende jaar gebouwd? Buildsight biedt haar ...
Marktonderzoek

Marktonderzoek

Ook met gerichte onderzoeksvragen kunt u bij ons terecht. Met meer dan 20 jaar ...
BSX

BSX

BSX staat voor Bouw Supply indeX en is een samenwerking tussen bedrijven uit de ...
Buildsight ® Monthly

Buildsight ® Monthly

De ‘Monthly’ is ons digitale bulletin over bouwconjunctuur, woningbouw en ...
Internationaal

Internationaal

Buildsight heeft expertise in het internationaal (lokaal) uitvoeren van ...
 • Marktinformatie Renovatie
 • Marktinformatie Nieuwbouw
 • Marktonderzoek
 • BSX
 • Buildsight ® Monthly
 • Internationaal
 • Marktinformatie Renovatie

  Op naar een groter marktaandeel in renovatie! Buildsight hanteert een geavanceerde onderzoeksmethode waarmee ontwikkelingen op de renovatiemarkt tot in detail te volgen en te analyseren zijn.
  In maatwerk rapportages krijgt u gedetailleerd antwoord op alle vragen omtrent aansluiting op het marktsegment, optimale benutting van distributiekanalen en communicatie, inzicht in concurrentie, kansen en mogelijkheden. Onmisbare informatie bij het vaststellen van een succesvolle strategie.

  Zo kunt u uw activiteiten binnen dit marktsegment scherp inrichten op het behalen van optimale resultaten.

 • Marktinformatie Nieuwbouw

  Hoeveel nieuwe woningen worden er het komende jaar gebouwd? Buildsight biedt haar klanten elk kwartaal een update. Deze prognose, en cijfers over concrete bouwdeel- en materiaalvolumes, komen tot stand op basis van systematisch en doorlopend veldwerkonderzoek.
  Bouwplaats enquêteurs van Buildsight noteren jaarlijks uiteenlopende gegevens van meer dan 24.000 gebouwen in aanbouw of renovatie. In combinatie met algemene marktontwikkelingen voor woningbouw en utiliteitsbouw uit diverse bouwstatistieken, vormen deze gegevens de basis voor het informatiesysteem Buildsight®.

  Buildsight heeft hiermee direct marktinformatie beschikbaar over kwantitatieve effecten van de ontwikkelingen in de nieuwbouwsector, en de gevolgen voor de huidige en toekomstige afzet van bouwmaterialen binnen de Nederlandse, Belgische en Duitse bouw.

  Nieuwbouwprognose

  Elk kwartaal geeft Buildsight een nieuwbouwprognose af die volledig opnieuw opgemaakt is uit het geactualiseerde gegevensbestand. Uitgekristalliseerd en geanalyseerd op basis van de gegevens uit eigen onderzoek en diverse, vertrouwde bronnen. Kwaliteit, die uw strategie en planning een brede, stabiele structuur geeft. Neem contact met ons op voor informatie over een abonnement dat bij u past.

  Wij vinden dat een abonnement op Buildsight® pas compleet is als het antwoord geeft op uw vraag naar specifieke informatie. Daarom levert Buildsight ook volume informatie over specifieke Buildsight® bouwdelen. Alles de vorm die u prefereert.

 • Marktonderzoek

  Ook met gerichte onderzoeksvragen kunt u bij ons terecht. Met meer dan 20 jaar ervaring binnen de bouwsector op gebied van marktonderzoek, marktstrategie en prognoses en gekwalificeerde onderzoekers bent u aan het juiste adres bij Buildsight.
  Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat een nauwe samenwerking met de klant tot optimaal resultaat en optimale tevredenheid leidt. Vandaar dat de onderzoekers van Buildsight uitgebreid de tijd nemen voor een inventarisatie van uw doelstellingen die vervolgens leidt tot advies over de te hanteren onderzoeksvragen, onderzoeksmethoden en –technieken. Ook in de loop van het onderzoeksproces is er volop ruimte voor afstemming met u als klant. Op deze wijze is het beste resultaat gegarandeerd.

  Buildsight bouwt op medewerkers die diverse achtergronden combineren met ruime ervaring in marktonderzoek. Deze brede expertise maakt het mogelijk vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en zo te komen tot breed gefundeerde antwoorden op specifieke onderzoekvragen. Naast de Buildsight® databases wordt een uitgebreid netwerk van professionals binnen de bouwsector en onderzoekspartners in binnen- en buitenland geconsulteerd.

 • BSX

  BSX staat voor Bouw Supply indeX en is een samenwerking tussen bedrijven uit de bouwtoelevering, het ministerie van BZK en Buildsight.
  Met het BSX-onderzoek analyseert Buildsight afzetgegevens van specifieke bouwproducten, waardoor conclusies kunnen worden getrokken over de voortgang van de bouwproductie.

  Dit onderzoek naar de afzet van bouwmaterialen wordt sinds 2011 elk kwartaal uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn betrouwbare en actuele indicatoren voor de stand van de bouwproductie. Op basis van de bouwfases waarin de verschillende bouwproducten in de steekproef worden toegepast, geeft het ook inzicht in de vooruitzichten voor de bouwproductie op korte en middellange termijn. Dit levert waardevolle informatie op voor u als bouwtoeleverancier in Nederland.

  Als leverancier van bouwmaterialen kan ook u een bijdrage leveren aan het BSX onderzoek, door ieder kwartaal informatie te delen over de afzet van uw belangrijkste product(-groep)en. De vertrouwelijkheid van de gegevens die u aanlevert, is gewaarborgd door FSV-accountants. Tevens wordt u dan lid van de vereniging BSX van deelnemers aan het onderzoek en heeft u direct invloed op het onderzoek. Informatie uit het BSX onderzoek is exclusief beschikbaar voor de leden van de vereniging BSX. Neem voor vragen omtrent de aanmelding gerust contact met ons op via +31(0)73 20 60 130

 • Buildsight ® Monthly

  De ‘Monthly’ is ons digitale bulletin over bouwconjunctuur, woningbouw en utiliteitsbouw en vertaalt alle kerngegevens en ontwikkelingen tot een heldere, compacte beschouwing. De Monthly is beschikbaar voor iedereen met een Buildsight-contract.
  Een Buildsight-contract kost € 2.650,- per jaar en bestaat uit de volgende diensten:

  - u ontvangt 4x per jaar de Buildsight® prognose: een gedrukte rapportage met uitgebreide marktinformatie en een prognose voor de toekomst

  - u heeft 4x per jaar toegang tot onze bijeenkomsten, waar de nieuwste gegevens over de bouwconjunctuur, woningbouw en utiliteitsbouw worden gepresenteerd

  - na afloop van elke bijeenkomst ontvangt u de presentatie digitaal

  - u ontvangt 6x per jaar de Monthly

  Bekijk hier een volledige Buildsight® Monthly.

 • Internationaal

  Buildsight heeft expertise in het internationaal (lokaal) uitvoeren van marktverkenningen, positionerings- en haalbaarheidsonderzoeken en prijsstudies.
  Voor deze onderzoeken maken we een diepgaande analyse van de lokale bouwmethoden en bouwconjunctuur, gevolgd door grootschalig veldwerk naar de in de bouw toegepaste materialen en bouwsystemen.

  De gedetailleerde kwalitatieve en kwantitatieve informatie vormt de basis voor gefundeerde beslissingen over nieuwe investeringen op nieuwe markten. Tevens is de informatie onmisbaar om succesvol te blijven op de markt waar al een positie is ingenomen. Tegelijkertijd vraagt de grootschaligheid van de internationale markt om gedetailleerd oog voor regionale markten en kleinschalige ontwikkelingen. Want dé internationale markt bestaat niet maar is opgebouwd uit een verzameling kleine markten. Wie louter grootschalig aanstuurt, mist de nuance en juist daar ligt tegenwoordig de winst.

  Het internationale onderzoek combineert de lokale informatie met in-depth analyses, waarmee internationale producenten en organisaties hun voordeel kunnen doen. Zo krijgt iedere klant de gewenste informatie, gebaseerd op de gegevens uit de lokale bouwsector en stapsgewijs uitgewerkt in internationale patronen.

  Referenties: "The Buildsight® methodology provides us with valuable and thorough information on market structures, decision making processes and current trends on the market for modern roofing materials." Lafarge Roofing GmbH

  "Buildsight® helps us to better understand markets and market developments. Besides that, Buildsight®provides us insight into the consequences and success of our activities." Wienerberger AG

 • Marktinformatie Renovatie
 • Marktinformatie Nieuwbouw
 • Marktonderzoek
 • BSX
 • Buildsight ® Monthly
 • Internationaal

Algemene voorwaarden en Sitemap

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bekijk de algemene voorwaarden in de pdf

Buildsight steunt MS Research