Buildsight Monthly april 2021

Uit de Buildsight Monthly van april 2021 presenteren we het hoofdstuk ‘Woningbouw’.

Woningbouw

Woningmarkt 
Per saldo blijft het aantal verkochte woningen toenemen. De wijziging van de overdrachtsbelasting die op 1 januari 2021 is ingegaan, heeft wel voor opschudding gezorgd in het koperspubliek. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster. Voor particuliere beleggers is de overdrachtsbelasting verhoogd van 2 naar 8 procent. Zij kochten extra veel woningen in de laatste maanden van 2020, om daarmee nog gauw te profiteren van het lagere tarief. Starters – kopers onder de 35 jaar – zijn met ingang van het nieuwe jaar vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Nadat dit op Prinsjesdag 2020 werd aangekondigd, nam het aantal woningkopers onder de 35 sterk af. Zij stelden hun aankoop uit tot na de jaarwisseling. Dat leidde ertoe dat in januari 2021 het aantal woningtransacties twee keer zo hoog lag als in januari 2020.

Vanaf 1 april 2021 geldt een extra voorwaarde voor de vrijstelling voor starters, namelijk dat de woning niet duurder mag zijn dan 400.000 euro. Het belastingvoordeel voor starters wordt deels tenietgedaan door de stijging van de huizenprijzen. Die stegen in februari explosief: bestaande koopwoningen zijn maar liefst 10,4 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging in bijna twintig jaar.

Bouwvergunningen
Het aantal vergunde woningen blijft achter bij de groei van de vergunde bouwsommen. December was voor de vergunningverlening een goede maand, met 7.215 vergunde nieuw te bouwen woningen. De vergunningverlening in januari is echter mager met 4.480 woningen. Dat is zelfs nog iets lager dan in januari vorig jaar.

Verkochte nieuwbouwwoningen
Het aantal verkopen van bestaande woningen loopt snel op, maar de verkoop van nieuwbouwwoningen loopt nog sneller op. Het CBS meldt dat in het vierde kwartaal van 2020 maar liefst 53,5 procent meer nieuwbouwwoningen zijn verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het nieuwe jaar zet die trend zich voort: vereniging WoningBouwersNL ziet de verkopen in het eerste kwartaal met 31 procent stijgen. In deze periode zijn 10.420 nieuwbouwwoningen verkocht. De markt kent al een flinke tijd veel kandidaat-kopers. Dat het aantal verkopen nu zo hoog ligt, betekent dat het woningaanbod nu ook aanwezig is. WoningBouwersNL noemt het een uitdaging om het aanbod op peil te houden en alle kandidaat-kopers te kunnen blijven bedienen.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Herstel wereldeconomie, maar Europa blijft achter 
  • Utiliteitsbouw: Utiliteitsbouwers kunnen huidige productieniveau voorlopig nog vasthouden
  • Actualiteit: Bouwstop Amsterdam, nog een nieuwe woningfabriek en jaarcijfers grote bouwers

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (6 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan info@buildsight.nl.

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x