T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Marktonderzoek Nederland

De bouwsector in Nederland is continu in beweging. Het stikstofdossier, politieke ambities op het gebied van woningbouw en verduurzaming, wijzigende regelgeving, disruptieve nieuwkomers: het zijn allemaal factoren die uw onderneming raken. Buildsight volgt al meer dan dertig jaar de trends en ontwikkelingen in de nieuwbouwmarkt en kan u als geen ander inzicht geven in recente ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw afzetmarkt.

Onderzoeksmethode

In onze trendanalyses kijken we zowel naar landelijk beleid als naar regionale ontwikkelingen. We volgen de prijsontwikkelingen van bouwmaterialen, kijken naar levertijden en onderzoeken het concurrentieveld.

Onze onderzoeksmethode bestaat uit een combinatie van desk reseach en veldwerk. De veldonderzoekers van Buildsight bezoeken jaarlijks circa 20.000 gebouwen in Nederland en noteren daarvan de gegevens. Al deze gegevens worden toegevoegd aan onze database. Dankzij dit actuele en unieke informatiesysteem kan Buildsight u snel marktinformatie leveren over kwantitatieve effecten van de ontwikkelingen in de nieuwbouwsector. Aangevuld met specifiek marktonderzoek verrijken we de kwantitatieve informatie met kwalitatieve informatie.

Het onderzoek resulteert in een helder rapport, bestaande uit data en duiding. Zo krijgt u inzicht in hoe de markt op regionaal niveau is georganiseerd en wat de nieuwste ontwikkelingen betekenen voor de afzet van uw bouwmaterialen.

Specifieke onderzoeksvragen?

Heeft u specifieke wensen?
Neem contact op met Buildsight om uw onderzoeksvraag te bespreken

Neem contact op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x