T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Marktonderzoek Europa

Wilt u weten of uw producten ook kans maken in Europese landen waar u nog niet levert? Buildsight heeft expertise in het uitvoeren van marktonderzoek en haalbaarheidsonderzoek. Daarbij kijken we naar lokale verschillen op de internationale markt.

Onderzoeksmethode

Bij het uitvoeren van marktonderzoek haalbaarheidsonderzoek maken we een diepgaande analyse van de lokale bouwmethoden en bouwconjunctuur. We onderzoeken de markt, maken een concurrentieanalyse en signaleren welke kansen en bedreigingen zich voordoen in de specifieke markten. Welke leveranciers domineren de markt? Welke trends spelen er in de regio? Is er vraag naar uw product, en is dat vanwege de duurzame eigenschappen, de prijs of bijvoorbeeld het serviceniveau waarmee uw merk bekendstaat? Zo ontstaat een goed beeld van de kansen voor uw bedrijf en worden de ingrediënten aangereikt voor uw marketingstrategie.

Tijdens het onderzoek maken we gebruik van onze eigen data, aangevuld met veldwerk en telefonische enquêtes. Daarbij werken we samen met professionals en onderzoekspartners uit ons internationale netwerk.

De kwantitatieve en kwalitatieve informatie uit het onderzoek wordt verwerkt in een helder rapport, bestaande uit data en duiding.

Specifieke onderzoeksvragen?

Heeft u specifieke wensen?
Neem contact op met Buildsight om uw onderzoeksvraag te bespreken.

Neem contact op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x