T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Buildsight Monthly oktober 2023

Uit de Buildsight Monthly van oktober 2023 presenteren we de alinea’s over de woningverkopen.

Verkoop bestaande woningen

Het aantal verkopen van bestaande woningen loopt geleidelijk terug. Belangrijkste oorzaak is het beperkte aanbod van woningen die te koop worden gezet. Voor potentiële kopers is de keuze beperkt: gemiddeld kunnen zij uit 2,6 woningen kiezen. In augustus zijn er een kleine 16.000 woningen verkocht, dat is minder dan in augustus vorig jaar. Het voortschrijdend jaartotaal is nu gedaald tot net onder de 185.000.

Verkoop nieuwbouwwoningen

In september zijn 2.259 nieuwe woningen verkocht. Dat overtreft de verkoop in dezelfde maand vorig jaar, iets wat sinds februari 2022 niet meer was gebeurd. Het dieptepunt in de verkoop van nieuwbouwwoningen lijkt gepasseerd. De grootste terugval vond plaats in het eerste kwartaal, waarin de verkoop 51 procent lager was dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het tweede kwartaal is de daling 41 procent en in het derde kwartaal 6 procent, waarmee de afvlakking doorzet. Het verkoopniveau ligt inmiddels wel een stuk lager dan de afgelopen jaren: in de periode 2017-2022 werden er gemiddeld bijna 2.900 nieuwbouwwoningen per maand verkocht. In de eerste negen maanden van 2023 waren dat er gemiddeld maar 1.600 per maand.

De verwachting is overigens niet dat de lage verkoop zich zal uiten in een even grote terugval in de bouwproductie: tussen vergunningverlening en productie zitten de orderportefeuilles en die zijn voor woningbouwers – op basis van de data die zijn gepubliceerd tot en met juni – met ruim 12 maanden nog steeds goed gevuld. Dat biedt ruimte om tegenvallende verkopen bij het starten van een project op te vangen met de bouw van andere projecten. Bovendien wordt het gat deels opgevangen door de huursector, waarvoor juist extra veel woningen worden gebouwd.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Bouwsector doet het beter dan de rest van de economie
  • Stikstofbeleid: Kwetsbaardere natuur en 565 aanmeldingen voor beëindigingsregelingen
  • Utiliteitsbouw: Einde aan de groei
  • Actualiteit: Prinsjesdag, aanscherping mpg en uitstel Wkb

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvang je de volledige Monthly 6 keer per jaar als onderdeel van de Buildsight Marktmonitor.
Wil je meer informatie over de Buildsight Marktmonitor? Neem dan contact met ons op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x