T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Buildsight Monthly juli 2023

Uit de Buildsight Monthly van juli 2023 presenteren we het hoofdstuk ‘Woningbouw’.

Woningmarkt

De huizenprijzen zijn in mei met 5,6 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat is een aanzienlijke daling, maar daar lijkt een einde aan te komen. In mei zijn de prijzen nauwelijks nog gedaald in vergelijking met de maand ervoor. NVM spreekt zelfs al over het opveren van de huizenprijzen; een constatering die is gebaseerd op de prijsstijging van 2,8 procent die zij in het tweede kwartaal zien ten opzichte van het eerste kwartaal.
In mei zijn 15.099 bestaande woningen verkocht, wat het voortschrijdend jaartotaal brengt op circa 186.000 verkopen. Het aantal verkopen loopt nog steeds terug, maar het gaat niet meer zo hard als een jaar geleden. Onder starters loopt het aantal verkopen juist op. Hun financiële positie is verbeterd dankzij de ruimere leennormen, de stijging van de lonen en de lagere huizenprijzen. Ook het aanbod van bestaande koopwoningen neemt toe: NVM meet in het tweede kwartaal een stijging van 29 procent ten opzichte van het eerste kwartaal en een stijging van 28 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar.

Vergunde nieuwbouwwoningen

In april zijn 5.551 nieuw te bouwen woningen vergund. Het is de tweede maand op rij dat de vergunningverlening weer boven de 5.000 woningen uitkomt en voor het eerst in zeven maanden dat het aantal ook hoger ligt dan in dezelfde maand vorig jaar. Het ziet ernaar uit dat de lage vergunningsuitslagen van eind 2022 en begin 2023 tot het verleden behoren. Het voortschrijdend jaartotaal is een fractie gegroeid en ligt nu op 59.731 woningen.

Verkochte nieuwbouwwoningen

In juni zijn 1.884 nieuwbouwwoningen verkocht. Daarmee is juni de beste maand van het jaar tot nu toe, al ligt het aantal verkopen nog steeds een stuk lager dan in voorgaande jaren. Gunstige omstandigheden voor verder herstel van de verkopen zijn de inmiddels stabiel geworden hypotheekrente, de gestegen inkomens en de nog altijd grote vraag naar woningen. Als het de markt lukt om de focus te verleggen naar de bouw van meer betaalbare woningen in plaats van vooral dure woningen, zal de verbetering in de verkoopcijfers vanzelf volgen.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Vergunningverlening plust
  • Stikstofbeleid: Geen Landbouwakkoord en te weinig geld voor provincies
  • Utiliteitsbouw: Groei in ontvangen orders
  • Actualiteit: Val kabinet, budget voor grootschalige woningbouwlocaties, ASML-fonds en overname Van Wanrooij

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvang je de volledige Monthly 6 keer per jaar als onderdeel van de Buildsight Marktmonitor.
Wil je meer informatie over de Buildsight Marktmonitor? Neem dan contact met ons op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x