T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Buildsight Monthly april 2023

Uit de Buildsight Monthly van april 2023 presenteren we het hoofdstuk ‘Woningbouw’.

Woningbouw

Woningmarkt

In februari is de jaar-op-jaarontwikkeling van de huizenprijzen onder de nullijn gezakt, wat betekent dat de slinkende groei is uitgemond in een prijsdaling. Eerst stegen de prijzen enorm hard, nu gaat de daling nog harder. De trend die de grafiek laat zien is gebaseerd op cijfers van het CBS en het Kadaster, die kijken naar het moment dat koopcontracten bij de notaris passeren. De krimp is 0,8 procent op jaarbasis. NVM loopt daarop vooruit, omdat zij de prijzen registreren op het moment dat koper en verkoper elkaar de hand schudden na een geslaagde prijsonderhandeling. Zij zien in het eerste kwartaal al een prijsdaling van 8,2 procent op jaarbasis. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning is gezakt naar 394.000 euro. Voor het eerst in jaren worden woningen ook weer onder de vraagprijs verkocht: kopers betalen gemiddeld 1,3 procent minder dan de vraagprijs.
Ook het aantal verkopen van bestaande woningen loopt terug. In februari komt dit op jaarbasis uit op een kleine 190.000 verkopen; begin 2021 was dit nog 250.000. De daling begint wel af te vlakken. Dat sluit aan bij het voorzichtig positieve sentiment bij hypotheekverstrekkers, die in februari 44 procent meer hypotheekaanvragen voor woningaankopen ontvingen dan in januari. NVM stelt dat de woningmarkt er voor kopers wat zonniger uit begint te zien, dankzij de daling van de huizenprijzen en een verdere verruiming van het woningaanbod.

Bouwvergunningen

Het kleine lichtblauwe staafje aan het begin van de grafiek, dat is de schamele hoeveelheid nieuwbouwwoningen waarvoor in januari vergunning is verleend. Het zijn er nog geen 4.000. De verwachting is wel dat hiermee het dieptepunt is bereikt en dat het in het voorjaar iets zal oplopen. Factoren die de vergunningverlening belemmeren zijn de lage woningverkoop en aarzelende projectontwikkelaars. Projectontwikkelaars hebben moeite hun woningen te verkopen en stellen het bouwen dus uit. Bovendien zit er regelgeving aan te komen die de verhuur van nieuwbouwwoningen minder lucratief of zelfs verlieslatend maakt. Het overleg over minder rigoureuze varianten van de regelgeving is nog in volle gang, onder andere over het puntensysteem voor het bepalen van de huurprijzen voor middenhuurwoningen. Ook het bouwtempo van woningcorporaties blijft achter bij de ambities.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Marktwerking zet rem op woningmarkt
  • Stikstofbeleid: Aanpak gepauzeerd of toch versneld?
  • Utiliteitsbouw: Verrast door stijging ontvangen orders
  • Actualiteit: Woondeals en jaarcijfers grote bouwers

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvang je de volledige Monthly 6 keer per jaar als onderdeel van de Buildsight Marktmonitor.
Wil je meer informatie over de Buildsight Marktmonitor? Neem dan contact met ons op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x