T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Buildsight Monthly februari 2023

Uit de Buildsight Monthly van februari 2023 presenteren we het hoofdstuk ‘Woningbouw’.

Woningbouw

Woningmarkt

De stijging van de huizenprijzen is razendsnel aan het verdampen: in januari 2022 stegen de prijzen ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor met 21,1 procent, in december was dat nog maar met 2,7 procent. De vrije val laat nog geen afvlakking zien en koerst daarmee af op een prijsdaling.
Het aantal verkochte bestaande woningen in december komt uit 21.336, dat is de beste maand sinds maart 2021. Veel mensen hebben waarschijnlijk nog graag in het oude jaar hun huis willen verkopen en daarbij een lagere prijs voor lief genomen, in de verwachting dat het in het nieuwe jaar nog moeilijker zou worden om het huis goed te verkopen. Daarmee is de verkoop in december net iets beter dan in november, maar de trend gaat in de richting van dalende verkopen. Op jaarbasis ligt het aantal transacties nu rond de 193.000 verkopen.
Het nieuwe jaar is gestart met afschaffing van de jubelton en een relatief hoge stand van de hypotheekrente, wat de verkoop kan bemoeilijken.
Maar er zijn ook gunstige ontwikkelingen, zoals de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie van 355.000 naar 405.000 euro en de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers van 8 naar 10,4 procent. Het verlaagde tarief van 2 procent voor kopers die de woning zelf gaan bewonen blijft ongewijzigd. Starters blijven in 2023 vrijgesteld van overdrachtsbelasting en daarbij is de koopsomgrens waarvoor deze vrijstelling geldt verhoogd van 400.000 naar 440.000 euro.

Bouwvergunningen

In oktober ligt het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen op een goed niveau, met ruim 6.500 woningen. In november zakt het echter in naar onder de 5.000, terwijl november het jaar ervoor juist boven de 7.000 piekte. Dat betekent voor het voortschrijdend jaartotaal een flinke terugval: dat lag een poos op ruim 69.000 vergunde nieuw te bouwen woningen, maar haalt nu nog maar net de 67.000. Daarmee raakt het doel van de Rijksoverheid van 70.000 nieuw te bouwen woningen – die samen met 15.000 flexwoningen en 15.000 transformatiewoningen moeten zorgen voor 100.000 nieuwe woningen per jaar – verder uit zicht.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Bouwsom vergunningverlening op peil, maar aantal vergunningen loopt terug
  • Stikstofbeleid: Nieuwe impasse in stikstofaanpak dreigt
  • Utiliteitsbouw: Meer orders voor kantorenbouw
  • Actualiteit: Opnieuw uitstel Omgevingswet, financiering voor flexwoningen en onderzoek naar bezit bouwgrond

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van de Buildsight Marktmonitor (6 keer per jaar).
Wilt u meer informatie over de Buildsight Marktmonitor? Neem dan contact met ons op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x