T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu
Portal Mijn Buildsight

Persbericht: Nieuwe portal over stand bouwconjunctuur en materiaalgebruik in de bouw

25 januari 2023 – Alle ontwikkelingen in de bouwconjunctuur en in het gebruik van bouwmaterialen is door marktonderzoeksbureau Buildsight bij elkaar gebracht in een portal. De portal ontsluit verschillende dashboards met gedetailleerde informatie en een prognose voor de toekomst.

Het dashboard over de bouwconjunctuur is openbaar. Toegang tot de data over bouwdelen en materialen is exclusief voor abonnees op de Buildsight Marktmonitor. De dashboards zijn 24/7 beschikbaar en worden direct geactualiseerd zodra er nieuwe data beschikbaar zijn via het CBS of andere bronnen.

Bouwconjunctuur dashboard

Het openbare dashboard Bouwconjunctuur staat op www.buildsight.nl. Het geeft de ontwikkeling weer van indicatoren als vertrouwen, BBP, bouwproductie, vergunningverlening en orderportefeuilles. “Op het dashboard kun je bijvoorbeeld zien dat de bouwsom voor verleende vergunningen voor woningbouw in oktober 2022 uitkomt op ruim 12 miljard euro. Dan gaat het om het voortschrijdend totaal van de afgelopen twaalf maanden,” zo leest Michel van Eekert, directeur Buildsight, af uit het dashboard. “Dat is een stijging van 0,3 procent ten opzichte van een maand eerder. Voor utiliteitsbouw gaat het om ruim 5,2 miljard euro, een stijging van 4,7 procent ten opzichte van een maand eerder.”

Bouwdelen dashboard

Het Bouwdelen dashboard geeft gedetailleerde informatie over daken, gevels, vloeren, binnenwanden en kozijnen. Het dashboard is dynamisch, zodat de gebruiker het gewenste tijdvak, de gewenste regio, het gewenste bouwdeel, het gewenste woningtype enz. zelf kan selecteren. “Je kijkt bijvoorbeeld naar daken. Via de schuifbalk selecteer je 2020-2024,” demonstreert Van Eekert. “Dan zie je de ontwikkeling van de laatste twee jaar en de prognose voor de komende twee jaar. Je ziet niet alleen het totaal, maar ook een uitsplitsing naar vrijstaande woningen, eengezinswoningen en meergezinswoningen. En wil je het per regio weten? Dan selecteer je Noord, Oost, West of Zuid.”

Materialen dashboard

Het Materialen dashboard gaat nog een slag dieper dan het Bouwdelen dashboard. Hier is af te lezen welk marktaandeel welk materiaal inneemt. Is de trend meer of minder kalkzandsteen, meer of minder beton, meer of minder hout? Van Eekert: “Als je kijkt naar de toepassing van materialen in gevels in 2019-2020, dan zie je dat het aandeel baksteen overduidelijk domineert, al was de toepassing in 2020 iets lager dan in 2019. Het gebruik van hout voor gevels nam juist iets toe. Zo kun je de trends volgen.”

Achter de dashboards zit een database, opgebouwd uit data die Buildsight via marktonderzoek in de afgelopen 25 jaar heeft verzameld. Op basis daarvan geeft Buildsight ook een prognose voor 2023 en 2024. “Leveranciers van bouwmaterialen krijgen daarmee inzicht in de verwachte vraag, zodat ze daar hun productie op kunnen afstemmen.”

Dashboards bekijken?

Dashboard Bouwconjunctuur: www.buildsight.nl
Demo Bouwdelen dashboard en Materialen dashboard: Demo Mijn Buildsight
Meer informatie: zie Buildsight Marktmonitor

bouwconjunctuur, bouwdelen, materialen, portal

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x