T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Buildsight Monthly juli 2022

Uit de Buildsight Monthly van juli 2022 presenteren we het hoofdstuk ‘Woningbouw’.

Woningbouw

Woningmarkt

Omdat vraag en aanbod op de bestaande woningmarkt elkaar iets benaderen, begint de woningmarkt te ontspannen. Makelaars merken dat er minder kijkers per woning zijn en dat potentiële kopers iets meer tijd hebben om over hun aankoop te beslissen. Er wordt nog wel boven de vraagprijs geboden, maar minder fors dan voorheen.
Het voortschrijdend jaartotaal van het aantal verkochte bestaande woningen blijft in mei steken op 200.000. Na een lange periode van beperkt aanbod zetten nu meer mensen hun huis te koop. Dat is positief en wekt de verwachting dat de verkoop niet verder zal dalen maar rond de 200.000 zal blijven schommelen.
Het royalere aanbod heeft nog geen noemenswaardig effect op de huizenprijzen. In het eerste kwartaal waren er aanwijzingen dat de prijzen zouden gaan dalen, maar dat heeft niet doorgezet. In mei was de prijsstijging 18,8 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, dat is maar net iets lager dan de top in januari van dit jaar, toen de prijsstijging op 21,1 procent uitkwam. ABN-AMRO verwacht de afvlakking van de huizenprijzen pas aan het eind van het jaar: de bank gaat in haar onlangs gepubliceerde Woningmarktmonitor uit van een nog altijd forse gemiddelde stijging van 15 procent voor dit jaar en van 2,5 procent in 2023.
Of de ontspanning op de woningmarkt zal doorzetten, is niet zeker. Het kan ook een tijdelijk effect zijn: verkopers brengen hun woning nu op de markt omdat ze een prijsdaling voor willen zijn. Dat kan betekenen dat er verkopen naar voren worden gehaald en er later dit jaar een terugval kan komen. Ook ABN-AMRO waarschuwt voor minder woningverkopen, met als oorzaak de verslechtering van de economische vooruitzichten. De inflatie loopt op door de hogere energieprijzen, banken verhogen de rentes en in het kielzog daarvan loopt ook de hypotheekrente op. Dat heeft zijn weerslag op de woningmarkt, want een hogere hypotheekrente betekent dat potentiële kopers een minder hoog bedrag kunnen lenen voor de aanschaf van een woning.

Bouwvergunningen

De vergunningverlening valt niet alleen terug uitgedrukt in bouwsommen, maar ook het aantal vergunde nieuw te bouwen woningen valt terug. De BENG-piek van maart 2021 leidde nog niet tot een grote terugval in maart 2022, maar in april is die klap wel gekomen en zijn er nog maar voor 5.187 woningen vergunningen verleend. Na deze terugval blijft het voortschrijdend jaartotaal nog net boven de 70.000 woningen, de ondergrens die minister De Jonge wil blijven halen om samen met 15.000 flexwoningen en 15.000 transformatiewoningen tot de beloofde 100.000 woningen per jaar te kunnen komen. Die twee laatste categorieën zijn overigens ook nog geen gelopen race: in juni kondigde de minister nog een task force en extra geld aan om hier meer slagkracht voor te krijgen. Bovendien gaat de minister prestatieafspraken maken met de regio’s en de gemeenten.

Verkochte nieuwbouwwoningen

In mei zijn 2.212 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is het laagste aantal sinds februari 2020. In februari van dit jaar was de verkoop met 3.404 verkochte nieuwbouwwoningen nog redelijk goed, maar de laatste maanden loopt de verkoop terug. NVM zag het aantal nieuwbouwverkopen in het tweede kwartaal bijna halveren ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De oorzaak ligt in het lage aanbod en een mismatch tussen vraag en aanbod: er worden vooral binnenstedelijke appartementen gebouwd, maar potentiële kopers zijn vooral op zoek naar een betaalbare eengezinswoning. Omdat ook de vergunningverlening achterblijft, is de verwachting dat het aanbod voorlopig laag zal blijven.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Monetair beleid moet inflatie temperen
  • Utiliteitsbouw: Uitstoot stikstof moet omlaag, maar hoe?
  • Actualiteit: Startdatum Omgevingswet onzeker, impulsen voor versnelling woningbouw, prestatieafspraken voor corporaties en visie economen op woningmarkt

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van de Buildsight Marktmonitor (6 keer per jaar).
Wilt u meer informatie over de Buildsight Marktmonitor? Neem dan contact met ons op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x