T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Nieuwsbericht: Lockdown en sancties Rusland dempen economische groei eerste kwartaal 2022

De resultaten van de eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben de vrees voor een recessie nauwelijks getemperd. Ook niet die voor een bouwrecessie.

Economische groei 7 procent op jaarbasis

Volgens de eerste CBS-raming is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2022 met 7 procent gegroeid in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2021. Dat lijkt veel, maar het zegt vooral wat over het gebrek aan economische dynamiek aan het begin van 2021 als gevolg van de lockdown die toen gold.

Kwartaal-op-kwartaal nauwelijks groei

In vergelijking met een kwartaal eerder is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2022 nauwelijks gegroeid. Het bruto binnenlands product (bbp) groeide met +0 procent. Het positieve handelssaldo heeft de economie in het eerste kwartaal ondersteund, hoewel zowel de import als de export op een lager niveau lagen dan een kwartaal eerder. De investeringen hebben de economie in het eerste kwartaal ook ondersteund. De overheidsbestedingen daarentegen drukten de economische ontwikkeling. De particuliere consumptie droeg, met een groei van 0,1 procent, marginaal bij aan de economische groei. De bijdrage van de investeringen was een stuk groter. Die groeiden met 0,8 procent van kwartaal-op-kwartaal.

Invloeden lockdown en economische sancties Rusland

Omdat pas in de loop van het eerste kwartaal de lockdown werd opgeheven, heeft de corona-crisis een dempende invloed gehad op de economische groei. Ook de oorlog in Oekraïne heeft de economische resultaten in het eerste kwartaal waarschijnlijk negatief beïnvloed via de economische sancties die Rusland zijn opgelegd.

Groei bouwproductie

De bouwproductie die in het eerste kwartaal van 2022 net als het bbp achterbleef bij het niveau in het eerste kwartaal van 2021, maar niet zover als het bbp, groeide met 4,1 procent op jaarbasis. Van kwartaal op kwartaal groeide de bouwproductie in het eerste kwartaal van dit jaar met 7,5 procent. Deze groei is vooral te danken aan de groei van de investeringen in woningen. Deze investeringen namen voor het eerste in vier kwartalen weer toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal en wel met 7,9 procent. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 vielen de investeringen in woningen terug met 1,6 procent. De investeringen in gebouwen zijn in het eerste kwartaal van 2022 wel gegroeid op jaarbasis (6,3 procent). Voor het eerste in zeven kwartalen groeide afgelopen kwartaal ook de gww-productie weer op jaarbasis.

Bekijk ook de conjunctuurcijfers op het Buildsight Dashboard >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x