T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Buildsight Monthly mei 2022

Uit de Buildsight Monthly van mei 2022 presenteren we het hoofdstuk ‘Woningbouw’.

Woningbouw

Woningmarkt

De ingezette afname van de prijsstijging zet door: in maart zijn de huizenprijzen met 19,5 procent gestegen ten opzichte van maart vorig jaar. In januari was de prijsstijging nog 21,1 procent en in februari 20,2 procent. Na de snelle stijging zijn de prijzenstijgingen nu rap aan het vertragen.
Ook het aantal transacties van bestaande woningen loopt terug. Het jaartotaal tot en met maart ligt op 203.383 verkopen. Dat is nog minder dan bij de dip van 2019. De verwachting is dat het jaartotaal verder zal dalen en onder de 200.000 gaat uitkomen. Dat zou voor het eerst zijn in zes jaar. Dat de verkoop daalt is een logisch gevolg van het beperkte aantal woningen dat te koop wordt aangeboden. Bovendien wordt het door de stijgende hypotheekrente en het lage consumentenvertrouwen ook moeilijker om een huis te verkopen.

Bouwvergunningen

Wat betreft vergunningverlening voor woningbouw is 2022 niet best begonnen. Zowel in januari als februari zijn vergunningen verleend voor maar net iets meer dan 4.000 nieuw te bouwen woningen. Het voortschrijdend jaartotaal tot en met februari komt uit op circa 73.000 woningen; in november vorig jaar was dat nog 76.000. De komende twee maanden zou het wel eens verder kunnen zakken naar 65.000. Zowel in maart als april vorig jaar piekte de vergunningverlening boven de 8.000 woningen, als gevolg van de verlening van pre-BENG-vergunningen. Als het aantal dit jaar rond de 4.000 per maand blijft steken, betekent dat 8.000 woningen minder op jaarbasis. De stikstofproblematiek, de gevolgen van de oorlog en de hoge bouwkosten zullen de vergunningverlening de komende maanden eerder omlaag doen bewegen dan omhoog.

Verkochte nieuwbouwwoningen

De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal met 11 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder, maar ligt nog wel 5 procent hoger dan het langjarig gemiddelde. De daling komt vooral door de tegenvallende verkoop in januari (2.567 woningen). In februari en maart is de verkoop alweer verbeterd, met respectievelijk 3.404 en 3.267 verkochte nieuwbouwwoningen. Opvallend is de dalende trend in de verkoop van eengezinswoningen, een trend die in 2016 is ingezet. Het aandeel appartementen is in dezelfde periode juist fors toegenomen. Grondgebonden nieuwbouwwoningen worden gemiddeld in 40 dagen verkocht en appartementen in 114 dagen.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Discrepantie tussen consumenten- en producentenvertrouwen nog nooit zo groot geweest
  • Utiliteitsbouw: Uitspraak rechtbank blokkeert nieuwbouw
  • Actualiteit: Toetsing fabriekswoningen, wetgeving inspraak, cijfers bouwers

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van de Buildsight Marktmonitor (6 keer per jaar).
Wilt u meer informatie over de Buildsight Marktmonitor? Neem dan contact met ons op >>

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x