T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Buildsight Monthly november 2021

Uit de Buildsight Monthly van november 2021 presenteren we het hoofdstuk ‘Actualiteit’.

Actualiteit

Extra miljard voor woningbouw
Demissionair minister Ollongren heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de invulling van het extra miljard voor woningbouw tot 2030, dat op Prinsjesdag werd toegekend. De helft van het bedrag gaat naar de ontwikkeling van veertien grootschalige gebieden in of bij grote steden. Het gaat dan om bijvoorbeeld investeringen in mobiliteit, infrastructuur of het uitkopen en verplaatsen van bedrijven. Dit moet zo’n 35.000 nieuwe woningen opleveren. De andere helft gaat naar een vierde ronde van de Woningbouwimpuls – goed voor circa 40.000 extra woningen – en naar het oplossen van knelpunten.

Bouwstroom Limburg
Limburgse woningcorporaties sluiten zich aan bij de Bouwstroom. Doel is de woningbouw te versnellen en vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. De samenwerking start met een onderzoek en daarna worden andere belanghebbenden, zoals gemeenten, betrokken. Streven is om in 2022 een collectief inkooptraject te doorlopen en in 2023 te starten met de eerste bouwprojecten.

Woonfabriek Duitsland
Daiwa House Modular Europe (voorheen Jan Snel) gaat de komende jaren samen met vastgoedbelegger Capital Bay tienduizenden fabrieksmatige woningen produceren voor de Duitse markt. Onderdeel van de samenwerking is de bouw van een megafabriek voor modulair wonen ten oosten van Berlijn.

Opleiden extra ambtenaren Gelderland
Voor het versnellen van de woningbouw moeten gemeenten voldoende gekwalificeerde ambtenaren kunnen inzetten om alle bouwplannen te beoordelen. De Provincie Gelderland gaat gemeenten daarbij helpen door starters aan te trekken en een traineeship aan te bieden. De starters krijgen een baan bij gemeenten of omgevingsdiensten en doorlopen daarnaast een opleidingsprogramma.

Amsterdam kiest voor houtbouw
Regio Amsterdam wil dat in 2025 één op de vijf nieuwe woningen van hout is. Ruim tachtig organisaties steunen deze ambitie en hebben dat bevestigd met een handtekening op de Green Deal convenant Houtbouw. Uitgaande van de huidige woningproductie gaat het om circa 3.000 houtbouwwoningen per jaar.

Themagroep Houtbouw
In september is de Themagroep Houtbouw van start gegaan. De Themagroep is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningbouwersNL en IVBN. Zij onderzoeken hoe het aandeel houtbouw kan groeien, dit tegen het licht van de wetenschap dat in de Nederlandse bouw steen en beton domineren en minder dan twee procent in hout wordt gebouwd.

Doel Lente-akkoord bereikt
Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK stoppen na dertien jaar met het programma Zeer Energiezuinige Nieuwbouw van het Lente-akkoord. De initiatiefnemers hebben namelijk hun doel bereikt: alle nieuwbouwwoningen zijn bijna energieneutraal. Dat betekent niet dat de samenwerking stopt: de betrokken partijen gaan zich nu richten op natuurinclusiviteit, circulariteit, industrialisatie en energieleverende nieuwbouw.

Omgevingswet
Er breken nog een paar spannende maanden aan voordat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking zal treden. De VNG laat weten dat er flinke voortgang is geboekt met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), maar het systeem kampt nog wel met veel storingen. De komende maanden wordt gewerkt aan het verbeteren van de stabiliteit. VNG houdt vast aan de startdatum, maar Vereniging Eigen Huis vreest voor chaos en roept op tot uitstel. Zij maken zich zorgen over de bouwkwaliteit en de kosten voor toezicht na invoering van de wet en willen voorkomen dat de risico’s van te vroege invoering op het bordje komen van de consument.

Kwartaalcijfers grote bouwers
BAM heeft een goed derde kwartaal gehad en handhaaft zijn winstverwachting. In Nederland verkocht BAM 1.787 woningen, een stijging van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook Heijmans meldt goede resultaten en een hoge woningverkoop: met 1.721 verkochte woningen in de eerste tien maanden is de verkoop met 9 procent gegroeid. Het bedrijf heeft zijn winstverwachting voor heel 2021 naar boven bijgesteld.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Bouwkosten lopen verder op
  • Woningbouw: Woningmarkt is aan het droogkoken
  • Utiliteitsbouw: Ontvangen orders lopen iets terug, maar utiliteitsbouwers houden buffer

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (6 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan info@buildsight.nl.

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x