T +31 (0) 732060130  |  E info@buildsight.nl   Menu

Buildsight Monthly juli 2021

Uit de Buildsight Monthly van juli 2021 presenteren we het hoofdstuk ‘Utiliteitsbouw’.

Utiliteitsbouw

Stikstofbeleid

Met het verschijnen van enkele nieuwe onderzoeksrapporten lag het Nederlandse stikstofbeleid de laatste weken wederom onder het vergrootglas. Onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde dat met de toekomstige aanscherping van de Europese natuur- en milieurichtlijnen er in grote gebieden in Nederland tot ontsteltenis van veel boeren geen plaats meer is voor open landbouw.

In dat licht is het strengere nieuwe stikstofbeleid dat sinds het failliet van het oude PAS-beleid twee jaar geleden door nu demissionair meester Schouten is opgetuigd, weliswaar een stap in de goede richting, maar een veel te kleine stap. Hoewel het CDA naar aanleiding van het PBL-rapport een krimp van de Nederlandse veestapel niet langer uitsluit, maakt het de formatie van een nieuw kabinet er niet makkelijker op.

Deze maand is Schoutens stikstofwet in werking getreden en geldt er een stikstofdrempel voor de aanlegfase van nieuwbouwprojecten. Zolang men daaronder blijft, hoeft er geen natuurvergunning te worden aangevraagd. Dit zal met name de vergunningverlening voor de woningbouw vooruithelpen. Voor de vergunningverlening voor nieuwe wegen is meer nodig.

Ondertussen wordt er gesleuteld aan het stikstofbeleid en wordt het verder uitgewerkt. Zo zijn er stappen gemaakt om een landelijke stikstofbank op te richten, zijn de eerste zogenaamde PAS-melders gelegaliseerd en is er nu een uniforme grens ingesteld van 25 kilometer voor de depositie van nieuwe stikstofbronnen waar die voor wegen voorheen bij 5 kilometer werd getrokken.

Ontvangen orders

De ontvangen orders vallen terug en wel iets rapper dan op basis van de ontwikkeling in de vergunningverlening was te verwachten. Na een kortstondige piek van het voortschrijdend jaartotaal boven de grens van 7 miljard euro, ligt het jaartotaal in april weer ruim een miljoen euro hieronder. Toch liggen de ontvangen orders nog altijd op een hoog niveau. Bovendien is de verwachting voor de cijfers van mei – die binnenkort worden gepubliceerd – positief, omdat de orderportefeuilles iets zijn gestegen en mogelijk een positief effect zullen hebben op de ontvangen orders.

De bouwproductie is licht gestegen en gezien het hoge niveau van de orders is er ruimte om deze nog verder op te voeren. Bouwers kunnen dus vooruit en de langverwachte krimp laat zich nog altijd niet zien. Vanaf 2023 wordt wel een terugval in de kantorenmarkt verwacht, maar voor de gehele utiliteitsbouw zal het effect daarvan klein zijn: de kantorenmarkt is maar een klein deel van het geheel en voor andere sectoren zijn de verwachtingen juist iets positiever geworden.

Verder in deze Monthly:

  • Bouwconjunctuur: Alle signalen wijzen op een aantrekkende economie
  • Woningbouw: Jaartotaal aantal vergunde woningen voor het eerst sinds 2018 weer >70.000
  • Actualiteit: Uitstel Omgevingswet en Wkb, plannen voor natuurinclusief bouwen, bouwambitie voor ouderen en nieuwe indeling voor ventilatiesystemen

Buildsight Monthly: alles over de stand van de bouwconjunctuur, de woningbouw en de utiliteitsbouw. Met relevante elementen uit de huidige (bouw-)actualiteit.
Buildsight Monthly is opgebouwd uit 4 vaste onderdelen:
I. Bouwconjunctuur, II. Woningbouw, III. Utiliteitsbouw en IV. Actualiteit.
Als klant ontvangt u de volledige Monthly als onderdeel van het Buildsight-contract (6 keer per jaar).
Informatie aanvragen over het Buildsight-contract kan via een mail met uw gegevens aan info@buildsight.nl.

bouwplaatsenteller

Aantal bouwplaatsen dat we dit jaar hebben bezocht:

x